Gratis webinar ‘Depressiepreventie door gemeenten’

Gratis webinar ‘Depressiepreventie door gemeenten’

Gratis webinar ‘Depressiepreventie door gemeenten’

Via Trimbos-instituut

Op maandag 12 december organiseren het Trimbos-instituut en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gratis webinar over het onderwerp ‘Depressiepreventie door gemeenten: De kracht van de ketenaanpak’. In een aantal gemeenten wordt op dit moment al goed samengewerkt met een netwerk van zorgverleners – en eventueel met de GGD – om depressie bij diverse hoogrisicogroepen te helpen voorkomen. Tijdens het webinar wordt onder andere ingegaan op hoe deze ketenaanpak werkt en hoe dit ook op andere plekken in het land kan worden ingezet.

Bijna 1 op de 5 Nederlandse volwassenen krijgt te maken met een depressie. Dat heeft grote gevolgen voor de samenleving. Om dit aandeel terug te dringen is in verschillende gemeenten gestart met een ketenaanpak depressiepreventie. In dit webinar leer je hoe je aan depressiepreventie kunt werken op gemeentelijk niveau.

Het Meerjarenplan Depressiepreventie van het ministerie van VWS identificeert zes hoogrisicogroepen voor depressie: chronisch zieken, aanstaande en pas bevallen moeders, jongeren, werkenden in stressvolle beroepen, patiënten in de huisartsenpraktijk en mantelzorgers. In enkele gemeenten in ons land is een ketenaanpak opgezet, waarbij de gemeente samen met een netwerk van zorgverleners en soms de GGD werkt aan het voorkomen van depressie bij deze groepen.

Maar hoe werkt een ketenaanpak depressiepreventie eigenlijk? En hoe kunnen we lessen uit deze gemeenten toepassen door het hele land? Deze vragen komen aan bod in dit webinar, dat door het Trimbos-instituut wordt georganiseerd. We nemen een kijkje in de keuken van gemeenten en GGD’en die werken met deze aanpak. Tijdens het webinar kunt u vragen voor de sprekers insturen via de chat. U kunt de kennis uit het webinar toepassen in uw eigen werk om te helpen depressie te voorkomen en mentale gezondheid te versterken.

Van ervaren sprekers leert u:

Hoe de ketens rondom de hoogrisicogroepen georganiseerd zijn;
Welke activiteiten er ondernomen worden binnen ketenaanpakken op lokaal niveau;
Welke knelpunten er bestaan en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

Depressiepreventie door gemeenten: De kracht van de ketenaanpak

Datum: 12/12/2022
Tijd: 13:00 – 14:30
Locatie: Online
Organisator: Trimbos-instituut en VNG
Prijs: Gratis
Doelgroep: Medewerkers van gemeenten en GGD’en

Aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Meer informatie over het webinar is te vinden op de website van het Trimbos-instituut.

Geen reactie's

Geef een reactie