GGZ Research. Een samenwerking tussen Hersencentrum en ACTP

Sinds 2023 werken de organisaties Hersencentrum-GGZ en het Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid (ACTP) samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek onder de naam GGZ Research.
GGZ Research, Hersencentrum Mental Health Institute (Hersencentrum)
Hersencentrum houdt zich onder supervisie van onderzoeksdirecteur Jan Berend Deijen (Hersencentrum/VU) bezig met onderzoek naar effecten van ASMR (autonome sensorische meridiaan responsen), BB (binaural beats), mindfulness en neurofeedback. Effectmetingen gebeuren d.m.v. (stemmings)vragenlijsten, neuropsychologische testen, EEG (power spectra, intra-subject coherentie, inter-subject coherentie) en fysiologische metingen (hartslag, bloeddruk, huidgeleiding). 
GGZ Research, Academic Center for Trauma and Personality (ACTP)
ACTP houdt zich onder supervisie van Arnoud Arntz (UVA) bez
ig met de ontwikkeling van en onderzoek naar (kosten-)effectiviteit van behandelingen voor PTSS t.g.v. trauma’s uit de kindertijd; complexe depressie; en persoonlijkheidsstoornissen. Instrumenten om effect te meten zijn vragenlijsten en interviews.

Partners voor wetenschappelijk onderzoek

  • LMU (Ludwig Maximilians Universität) München (faculteit voor psychiatrie en psychotherapie)
  • UvA; Universiteit van Amsterdam (maatschappij en gedragswetenschappen)
  • VU; Vrije Universiteit, Amsterdam (faculteit bewegingswetenschappen)
  • GGZ

GGZ Research op wetenschappelijke zoekmachines:
Pubmed
Google Scholar