GGZ Testontwikkeling

GGZ en Bureau Mindsware bouwen een centraal digitaal platform voor testonderzoek

                                    

Minds digitaal testen
Minds is een online programma voor neuropsychologische tests en vragenlijsten. Het is ontwikkeld door Dr. Nico Brand en is in 2019 opgenomen als triage-instrument door GGZ.nl. Onder toezicht van Nico Brand, Hessel Engelbregt en Jan Berend Deijen wordt het huidige programma verbeterd en uitgebreid en wordt simultaan een volledig nieuw testprogramma ontwikkeld. Het doel is om eenvoudig, gratis online snelscreening te verzorgen voor particulieren en een uitgebreider testaanbod te verzorgen voor instellingen en praktijken.     

Fase 0
De ontwikkeling van Minds begon begin jaren 90 (Brand & Houx, 1992) aan de Universiteit Utrecht om een flexibel instrument beschikbaar te hebben voor gebruik in psychologische diagnostiek, onderzoek en onderwijs.

   

Minds wordt sindsdien als diagnostisch hulpmiddel ingezet in diverse typen psychologische settings, zoals in de jeugdzorg, psychiatrie en andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Voor dit gebruik zijn de meeste testmodulen voorzien van een of meer normtabellen, tabellen die voortdurend worden aangepast / aangevuld door bureau MindsWare, eventueel in samenwerking met de gebruiker.

Ook kan bij een groeiend aantal tests in de rapportage na selectie van een normgroep een interpretatief, persoonlijk rapport worden opgevraagd. Een persoonlijk rapport kan naar een bestand worden weggeschreven. Voor klinisch gebruik kan per cliënt of patiënt over alle afgenomen tests een diagnostisch profiel worden gegenereerd, waarmee in 1 oogopslag te zien is wat de sterke of zwakke cognitieve functies of persoonlijkheidsdimensies van die persoon zijn.

In onderzoeksprojecten kan Minds ook worden gebruikt. Voor dit doel is elke testmodule uitgerust met een faciliteit om snel gegevens uit een aantal datafiles te aggregeren in een bestand voor verder gebruik in SPSS of Excel.

Fase I; MINDS 2.0
Sinds 2020 is Minds geheel online beschikbaar via onze beveiligde server. Deze online versie is in de plaats gekomen voor de stand-alone applicatie die tot 2020 werd aangeboden. Het programma is beschikbaar voor praktijken en instellingen om voornamelijk prestatietaken af te nemen en aan de hand daarvan uitspraken te kunnen doen over neuropsychologische vraagstukken.

Het principe van Minds berust op eenvoud, kwaliteit en een realistische prijsstelling voor zowel instellingen als kleinere praktijken. Er is gekozen voor een eenvoudige en makkelijk te begrijpen gebruikersomgeving waardoor therapeuten zich na enkele testafnames volledig vertrouw voelen om testen of complete testbatterijen af te nemen. De GGZ servers zjin ondergebracht bij 2-Tone computer services, hetgeen een zeer veilige, stabiele en snelle netwerkverbinding oplevert waardoor data kunnen worden vergeleken met de actuele normgroepen die centraal worden beheert, onderhouden en geüpdatet.

De stand-alone applicatie is nog uitsluitend verkrijgbaar voor instituten voor wetenschappelijk onderzoek.

Recentelijk is een aantal nieuwe, gevalideerde testinstrumenten in Minds geïmplementeerd. Momenteel wordt in samenwerking met de Vrije Universiteit, De Waag, Psycho Medisch Centrum NH en Hersencentrum-GGZ nieuw normeringsonderzoek uitgevoerd naar de bestaande en reeds gevalideerde 39 prestatietaken en 33 vragenlijsten.

Momenteel wordt gewerkt aan een screening op dementie en een screening op ADHD. Op basis van de screenings kunnen therapeuten gericht doorverwijzen naar meer specialistische zorg. Daarnaast kunnen de testbatterijen diagnostici van meer gespecialiseerde instellingen helpen bij het formuleren van een diagnose of classificatie.

Een overzicht van de meest recente normgegevens vindt u hier.
En hier vindt u de prijslijst voor MINDS tests en onderdelen.

           Hersencentrum_social   

Fase II
Tijdens de huidige ontwikkelfase worden testen geschikt gemaakt om via html af te nemen. Beta materiaal wordt momenteel getest en we verwachten dat er begin 2024 kan worden getest door onze klinische partners.

Fase III
In de derde fase worden de losse onderdelen gekoppeld waardoor interactie plaatsvindt tussen de ‘digoloog’ en geteste. De relevante tests worden afgenomen terwijl de cliënt niet wordt vermoeid met onnodige vragen of tests.

In deze fase wordt ook de huidige rapportgenerator gemoderniseerd en wordt het mogelijk om uitslagen op verschillende wijzen te presenteren aan cliënt en testleider of ggz mederwerker/psycholoog.

Fase IV; MINDS 3.0, ‘De Digoloog’
Fase IV is gepland om in 2025 te worden opgeleverd. Na deze fase vindt interactie plaats tussen de Digoloog en zorgverleners die zijn aangesloten op onze zorgdatabase.

                                   

Profiteer van het huidige aanbod en ondersteun daarmee een gezonde ontwikkeling van diagnostiek en indicatiestelling
Het huidige programma biedt een groot scala aan screenmogelijkheden en helpt de psycholoog om inzicht te krijgen in het cognitief functioneren van de cliënt. Er kunnen naar willekeur van de professional testbatterijen worden samengesteld en rapportages worden voorzien van grafieken en visuele feedback. Het programma wordt aangeboden voor een kostendekkende prijs vanaf €550,- per jaar voor 6 testen naar keuze, zonder limiet af te nemen.

Aan onze klanten wordt vanaf begin 2023 aangeboden om te profiteren van beta-ontwikkelingen waarmee bijvoorbeeld uw cliënten ook van thuis uit prestatietesten kunnen uitvoeren.

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van MINDS Testmanager
Normeringsgegevens MINDS 2.0
Uitbreiding normeringsgegevens in samenwerking De Waag forensisch instituut
Beschikbare tests MINDS 2.0
Prijslijst MINDS 2.0
Direct uw testen bestellen