Over GGZ

GGZ is een particuliere organisatie in het hart van de geestelijke gezondheidszorg. Onno Maaskant en Hessel Engelbregt (voorzitter) vormen de raad van bestuur.

GGZ bestaat uit een team van professionals met kennis over geestelijke gezondheidszorg vanuit inhoud, vorm en visie. Organisatieadviseurs werken in GGZ samen met BIG-geregistreerde therapeuten, PhD onderzoekers en zorgondernemers. 

GGZ is de moederorganisatie van een netwerk van eigen praktijken. Daarnaast ondersteunt GGZ andere praktijken en instellingen.

Vanuit vier teams worden de pijlers ontwikkeld binnen GGZ


Directie, zorgkwaliteit, zorginhoudelijk en ondernemersadvies
Mail ons eens, we denken ook graag vrijblijvend kort mee. Soms is dat voldoende om weer verder te kunnen. https://ggz.nl/directieadvies.

GGZ zorgorganisatie, wachtlijstvrij.nl
GGZ zorgorganisatie is de verzamelnaam voor de Digitale Poli en de fysieke vestigingen van Hersencentrum-GGZ, Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid ACTP en De Zaanse Praktijk PMC.
Voor het wachtlijstvrij project ontwikkelen wij een geautomatiseerd screeningsinstrument waarmee vraag een aanbod van geestelijke zorg voorafgaande aan de aanmelding op elkaar worden afgestemd. 

GGZ Screeningsinstrument op basis van MINDS
Gefaseerd wordt het GGZ screeningsinstrument getest op ggz.nl en ggz.be. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@wachtlijstvrij.nl. Wetenschappelijke publicaties over de mogelijkheden van MINDS, de basis van het GGZ screeningsinstrument.

Doorverwijsservice
Startende praktijken en kunnen via hetzelfde adres, gratis en vrijblijvend, informatie opvragen over 3 jaar lang gratis doorverwijsservice van cliënten. Een prettige en dankbare route voor verspreiding van onze wachtlijst.


GGZ wetenschap
Het expertiseteam van GGZ publiceert in coöperatie met Hersencentrum-GGZ onder de naam Hersencentrum Mental Health Institute.

Uitgeverij GGZ, ook voor uw persberichten en informatie voor de sector
GGZ heeft een journalistiek onafhankelijke redactie voor het verspreiden van informatie vanuit de sector. De verspreiding geschiedt via het digitale GGZ Vaktijdschrift (GGZV) dat in 2018 voor het eerst verscheen. In GGZV is aandacht voor Nederlandstalige expert-artikelen en wetenschappelijke artikelen (peer reviewed). Een tweede gratis toegankelijke informatiedrager is het peer reviewed tijdschrift Applied Neuroscience And Mental Health (ANAMH) waarvan het eerste nummer in 2021 is verschenen. Op ggz.nl en ggz.be deelt GGZ wetenswaardigheden die door de redactie interessant worden bevonden.

Beleid met betrekking tot persberichten en recensieaanvragen voor boeken

Wij ontvangen dagelijks persberichten die wij zorgvuldig beoordelen. Inzendingen, met meerwaarde voor ons platform of met hoge relevantie voor onze doelgroep, worden soms gedeeld tegen een kleine vergoeding voor de redactie (zie onderstaande tabel met kostenoverzicht). Wij stellen ons hierbij coulant op indien organisaties geen bijdrage kunnen leveren.

Klik hier voor Promotie, sponsoring, adverteren en betaalde bijdragen

Bouw mee en deel mee in maatschappelijk en financieel rendement
Door samen te ondernemen én te organiseren kunnen we de GGZ sterker maken.

Een advertentie is mogelijk in ons vakblad, op een aanbiederspagina en op een vacaturepagina. Wij plaatsen ook betaalde persberichten, mits deze relevant en nieuwswaardig zijn voor de sector. Deze worden dan voorzien van een ‘advertentie’ of ‘persbericht’ tag. U kunt ook uw vacatures bij ons plaatsen.

Kostenoverzicht (alle prijzen exclusief btw):

  • Vacatureplaatsing: vanaf €25,-.
  • Advertentie kwart pagina digitaal vaktijdschrift: €60,-.
  • Advertentie halve pagina digitaal vaktijdschrift: €95,-.
  • Advertentie hele pagina digitaal vaktijdschrift: €190.
  • Persberichten (GGZ redactie toetst op relevantie en inhoud): €150,-.
  • Boekberichten (indien relevant voor GGZ): €45,- plus gesigneerd exemplaar.
  • Een campagne/commerciële uiting inclusief content op onze sociale media is mogelijk in overleg met onze redactie.
  • Voor uitingen via onze sociale kanalen kunt u contact met ons opnemen.

Kijk voor niet commerciële (=) onbetaalde uitingen zeker ook verder op onze website. Wij zoeken altijd naar inhoudelijk content voor ons vaktijdschrift, nieuwsrubriek en ideeënbus.


[/vc_row