Over GGZ: Sluit je aan!

GGZ is een particuliere organisatie die zich inzet voor verbetering van kwaliteit en onderlinge communicatie in de geestelijke gezondheidszorg. GGZ biedt plaats voor diverse zienswijzen op de sector.

GGZ bestaat uit een team van professionals met kennis over geestelijke gezondheidszorg vanuit inhoud, vorm en visie. Organisatieadviseurs werken in GGZ samen met BIG-geregistreerde therapeuten, PhD onderzoekers en zorgondernemers. Als dochterorganisatie van Mental Holding heeft GGZ niet alleen theoretische kennis maar ook direct vanuit de praktijk.

Vanuit vier teams worden de volgende onderdelen ontwikkeld binnen GGZ


Directie, zorgkwaliteit, zorginhoudelijk en ondernemersadvies
Mail ons eens, we vinden het leuk om ook vrijblijvend kort mee te denken. Soms is dat voldoende om weer verder te kunnen. https://ggz.nl/directieadvies.

Uitgeverij GGZ, ook voor uw persberichten en informatie voor de sector
GGZ heeft een journalistiek onafhankelijke redactie voor het verspreiden van informatie vanuit de sector. De verspreiding geschiedt via het digitale GGZ Vaktijdschrift (GGZV) dat in 2018 voor het eerst verscheen. In GGZV is aandacht voor Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen (peer reviewed) als expert-artikelen. Een tweede gratis toegankelijke informatiedrager is het peer reviewed tijdschrift Applied Neuroscience And Mental Health (ANAMH) waarvan het eerste nummer in 2021 is verschenen. Daarnaast publiceert GGZ op haar websites ggz.nl en ggz.be wetenswaardigheden die door de redactie interessant worden bevonden. Hierin is de leidraad dat geestelijke gezondheidszorg iedereen aangaat en dat het voor iedereen mogelijk is om GGZ in te zetten voor het verspreiden van haar informatie. De redactie beoordeelt de relevantie van de informatie voor de doelgroep van GGZ professionals. GGZ accepteert zowel vrijwillige als verplichte financiële bijdragen voor het in standhouden en uitbreiden van haar journalistiek onafhankelijke redactie.

GGZ zorgorganisatie, wachtlijstvrij.nl
GGZ ziet een toekomst waarin zij een centraal doorgeefluik is voor vraag en aanbod in de zorg. Voor dit project ontwikkelen wij een geautomatiseerd screeningsinstrument waarmee vraag een aanbod van geestelijke zorg gedeeltelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Gefaseerd worden doorontwikkelingen van het geautomatiseerde testprogramma MINDS in de vorm van Beta versies van het GGZ screeningsinstrument getoond op ggz.nl en ggz.be. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@wachtlijstvrij.nl. Graag nodigen wij daarbij therapeuten en praktijken uit om zich in te schrijven voor verdere informatie over deelname aan dit project als zorgprofessional, via wachtlijstvrij@ggz.nl. Startende zorgpraktijken kunnen zich via hetzelfde adres, vanzelfsprekend gratis, aanmelden voor de doorverwijsservice. Wij sturen aanmeldingen die via GGZ binnenkomen door aan deelnemende organisaties.

GGZ wetenschap
In 2022 wordt het wetenschapsteam met de naam Hersencentrum Mental Health Institute overgenomen door
 GGZ. In samenwerking met Hersencentrum ziet GGZ een bredere toekomst voor het wetenschapsteam waarin onderzoeksvoorstellen met potentiële impact op de geestelijke gezondheidszorg.


Bouw mee en deel mee in maatschappelijk en financieel rendement
Professionals, ondernemers en andere geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd om met ons mee te denken. Wij organiseren meepraatgelegenheden op meerdere lagen in de zorgpiramide. Van een online forum tot sociocratische organisatiekringgesprekken voeren. Wij luisteren ook graag naar uw inbreng en staan open voor samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Onderneem dus ook mee. Zo kunnen we samen GGZ sterker maken!

Een advertentie is mogelijk in ons vakblad, op een aanbiederspagina en op een vacaturepagina. Wij plaatsen ook betaalde persberichten, mits deze relevant en nieuwswaardig zijn voor de sector. Deze worden dan voorzien van een ‘advertentie’ of ‘persbericht’ tag. U kunt tegen een kleine bijdrage aan redactiekosten ook uw vacatures en informatie over uw instelling bij ons plaatsen.

 

Kostenoverzicht (alle prijzen exclusief btw):

  • Vacatureplaatsing: vanaf €25,-.
  • Kwart pagina digitaal vaktijdschrift: €60,-.
  • Halve pagina digitaal vaktijdschrift: €95,-.
  • Hele pagina digitaal vaktijdschrift: €190.
  • Persberichten (indien relevant voor de sector): €150,-.
  • Eigen aanbiederspagina voor erkende ggz professionals: vanaf €72,- per jaar.
  • Een campagne/commerciële uiting inclusief content op onze sociale media is mogelijk in overleg met onze redactie.
  • Voor uitingen via onze sociale kanalen kunt u contact met ons opnemen.

 

Kijk voor niet commerciële (=) onbetaalde uitingen zeker ook verder op onze website. Wij zoeken altijd naar inhoudelijk content voor ons vaktijdschrift, nieuwsrubriek en ideeënbus.