Over GGZ

GGZ is een particuliere organisatie in het hart van de geestelijke gezondheidszorg.

GGZ bestaat uit een team van professionals met kennis over geestelijke gezondheidszorg vanuit inhoud, vorm en visie. Organisatieadviseurs werken in GGZ samen met BIG-geregistreerde therapeuten, PhD onderzoekers en zorgondernemers.


Vanuit vier teams worden de pijlers ontwikkeld binnen GGZ


Directie, zorgkwaliteit, zorginhoudelijk en ondernemersadvies
Mail ons eens, we denken ook graag vrijblijvend kort mee. Soms is dat voldoende om weer verder te kunnen. https://ggz.nl/directieadvies.


Uitgeverij GGZ, ook voor uw persberichten en informatie voor de sector
GGZ heeft een journalistiek onafhankelijke redactie voor het verspreiden van informatie vanuit de sector. De verspreiding geschiedt via het digitale GGZ Vaktijdschrift (GGZV) dat in 2018 voor het eerst verscheen. In GGZV is aandacht voor Nederlandstalige expert-artikelen en wetenschappelijke artikelen (peer reviewed). Een tweede gratis toegankelijke informatiedrager is het peer reviewed tijdschrift Applied Neuroscience And Mental Health (ANAMH) waarvan het eerste nummer in 2021 is verschenen. Op ggz.nl en ggz.be deelt GGZ wetenswaardigheden die door de redactie interessant worden bevonden.

Beleid met betrekking tot persberichten en recensieaanvragen voor boeken

Wij ontvangen dagelijks tientallen persberichten die wij zorgvuldig beoordelen. Inzendingen, met meerwaarde voor ons platform of met hoge relevantie voor onze doelgroep, worden soms gedeeld tegen een kleine vergoeding voor de redactie (zie onderstaande tabel met kostenoverzicht). Wij stellen ons hierbij coulant op indien organisaties geen bijdrage kunnen leveren.

Klik hier voor Promotie, sponsoring, adverteren en betaalde bijdragen


GGZ zorgorganisatie, wachtlijstvrij.nl
GGZ ziet een toekomst waarin zij een centraal doorgeefluik is voor vraag en aanbod in de zorg. Voor dit project ontwikkelen wij een geautomatiseerd screeningsinstrument waarmee vraag een aanbod van geestelijke zorg gedeeltelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Gefaseerd worden doorontwikkelingen van het geautomatiseerde testprogramma MINDS in de vorm van Beta versies van het GGZ screeningsinstrument getoond op ggz.nl en ggz.be. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@wachtlijstvrij.nl. Graag nodigen wij daarbij therapeuten en praktijken uit om zich in te schrijven voor verdere informatie over deelname aan dit project als zorgprofessional, via wachtlijstvrij@ggz.nl. Startende zorgpraktijken kunnen zich via hetzelfde adres, vanzelfsprekend gratis, aanmelden voor de doorverwijsservice. Wij sturen aanmeldingen die via GGZ binnenkomen door aan deelnemende organisaties.

GGZ wetenschap
In 2022 wordt het wetenschapsteam met de naam Hersencentrum Mental Health Institute overgenomen door GGZ. In samenwerking met Hersencentrum ziet GGZ een bredere toekomst voor het wetenschapsteam waarin onderzoeksvoorstellen met potentiële impact op de geestelijke gezondheidszorg.

Bouw mee en deel mee in maatschappelijk en financieel rendement
Professionals, ondernemers en andere geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd om met ons mee te denken. Wij organiseren meepraatgelegenheden op meerdere lagen in de zorgpiramide. Van een online forum tot sociocratische organisatiekringgesprekken voeren. Wij luisteren ook graag naar uw inbreng en staan open voor samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Door samen te ondernemen kunnen we de GGZ sterker maken.

Een advertentie is mogelijk in ons vakblad, op een aanbiederspagina en op een vacaturepagina. Wij plaatsen ook betaalde persberichten, mits deze relevant en nieuwswaardig zijn voor de sector. Deze worden dan voorzien van een ‘advertentie’ of ‘persbericht’ tag. U kunt ook uw vacatures bij ons plaatsen.

 

Kostenoverzicht (alle prijzen exclusief btw):

  • Vacatureplaatsing: vanaf €25,-.
  • Advertentie kwart pagina digitaal vaktijdschrift: €60,-.
  • Advertentie halve pagina digitaal vaktijdschrift: €95,-.
  • Advertentie hele pagina digitaal vaktijdschrift: €190.
  • Persberichten (GGZ redactie toetst op relevantie en inhoud): €150,-.
  • Boekberichten (indien relevant voor GGZ): €45,- plus gesigneerd exemplaar.
  • Een campagne/commerciële uiting inclusief content op onze sociale media is mogelijk in overleg met onze redactie.
  • Voor uitingen via onze sociale kanalen kunt u contact met ons opnemen.

 

Kijk voor niet commerciële (=) onbetaalde uitingen zeker ook verder op onze website. Wij zoeken altijd naar inhoudelijk content voor ons vaktijdschrift, nieuwsrubriek en ideeënbus.