Over GGZ

GGZ is een particuliere organisatie waar u sinds 2018 terecht kunt voor directieondersteuning en organisatie advies op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Op positieve, -niet naieve-, wijze organiseren wij zorg en denken met u mee.


GGZ bestaat uit een solide, vast team met 14 professionals en een netwerk van freelancers met kennis over geestelijke gezondheidszorg vanuit inhoud, vorm en visie. Initiatiefnemer Hessel Engelbregt vond Onno Maaskant aan zijn zijde om een breedgeoriënteerde organisatie op te zetten waarin organisatieadviseurs samenwerken met BIG-geregistreerde therapeuten, PhD onderzoekers en zorgondernemers.

GGZ participeert als aandeelhouder in de volgende intitiatieven en organisaties:

                     Hersencentrum_social              ANAMH2cover   

Via onze gelieerden werken wij samen met diverse organisaties, ggz instellingen, zorgbemiddelaars, zorgverzekeraars en verwijzers. Op gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleidingen onderhouden wij intensief contact met:


                                

Directie, zorgkwaliteit, zorginhoudelijke ondersteuning en ondernemersadvies

Opstart, onderhoud, productontwikkeling, splitsing, fusie en verkoop. Onze adviseurs zijn ervaren begeleiders in ieder stadium.
Wij luisteren en beoordelen wat we voor u kunnen betekenen.
Zie ook: Directie adviseurs GGZ

GGZ wetenschap
Het expertiseteam van GGZ publiceert in coöperatie met Hersencentrum-GGZ (Ass. Prof, Dr. J.B. Deijen) en het Academisch Centrum voor Trauma en Persoonlijkheid, ACTP (Prof. Dr. A. Arntz) onder respectievelijk de namen GGZ Research, Hersencentrum Mental Health Institute) en GGZ Research, ACTP.
Zie ook: GGZ Research

Sponsor GGZ wetenschap en andere projecten
Hoewel wij geen stichting zijn kunt u ons wel sponsoren voor niet commerciële activiteiten.
Zie ook: Sponsor GGZ

GGZ Aan Huis
Het project ‘GGZ aan huis’ is een samenwerking van praktijken voor het verzorgen van digitale therapie. GGZ Aan Huis biedt volledig vergoede psychologische hulpverlening vanuit uw eigen omgeving.
Zie ook: GGZ Aan Huis

Dekker & Stobbe Vertrouwenspersoon LVV
GGZ biedt via Psyvium corporate mental health de vertrouwenspersoondienst Dekker en Stobbe Vertrouwenspersoon LVV. Met Dekker & Stobbe voldoet u aan alle wettelijke eisen en bent u gegarandeerd van de beste zorg én kosten-effectieve zorg door gecertificeerde vertrouwenspersonen.
Zie ook: Dekker & Stobbe Vertrouwenspersoon LVV

GGZ Centraal Diagnostisch Centrum
Testen en diagnostiek kunt u per heden direct uitbesteden aan GGZ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@ggz.nl

GGZ Screeningsinstrument op basis van MINDS

Gefaseerd wordt het GGZ screeningsinstrument getest op ggz.nl. Kijk ook eens op mindsware.nl voor meer informatie over Minds Digitaal Testen.

GGZ; ook voor uw persberichten en informatie voor de sector
GGZ heeft een journalistiek onafhankelijke redactie voor het verspreiden van informatie vanuit de sector. De verspreiding geschiedt via het digitale GGZ Vaktijdschrift (GGZV) dat in 2018 voor het eerst verscheen. In GGZV is aandacht voor Nederlandstalige expert-artikelen en wetenschappelijke artikelen (peer reviewed). Een tweede gratis toegankelijke informatiedrager is het peer reviewed tijdschrift Applied Neuroscience And Mental Health (ANAMH) waarvan het eerste nummer in 2021 is verschenen. Op ggz.nl en ggz.be deelt GGZ wetenswaardigheden die door de redactie interessant worden bevonden.

Beleid met betrekking tot persberichten en recensieaanvragen voor boeken
Wij ontvangen dagelijks persberichten die wij zorgvuldig beoordelen. Inzendingen, met meerwaarde voor ons platform of met hoge relevantie voor onze doelgroep, worden soms gedeeld tegen een kleine vergoeding voor de redactie (zie onderstaande tabel met kostenoverzicht). Wij stellen ons hierbij coulant op indien organisaties geen bijdrage kunnen leveren.

Een advertentie is mogelijk op een aanbiederspagina en op een vacaturepagina. Wij plaatsen ook betaalde persberichten, mits deze relevant en nieuwswaardig zijn voor de sector. Deze worden dan voorzien van een ‘advertentie’ of ‘persbericht’ tag. U kunt ook uw vacatures bij ons plaatsen.

Kostenoverzicht (alle prijzen exclusief btw):

  • Vacatureplaatsing: €55,- p.m..
  • Persberichten (GGZ redactie toetst op relevantie en inhoud): €150,-.
  • Boekberichten (indien relevant voor GGZ): €45,- plus gesigneerd exemplaar.
  • Een campagne/commerciële uiting inclusief content op onze sociale media is mogelijk in overleg met onze redactie.
  • Voor uitingen via onze sociale kanalen kunt u contact met ons opnemen.

Kijk voor niet commerciële (=) onbetaalde uitingen zeker ook verder op onze website. Wij zoeken altijd naar inhoudelijk content voor ons vaktijdschrift, nieuwsrubriek en ideeënbus.