E-Health binnen de GGZ

regeldruk

E-Health binnen de GGZ

Ook binnen de ggz vallen computers al lang niet meer weg te denken. In de jaren 80 kwamen de eerste instellingen die computers gebruikten voor hun boekhouding en patiëntregistratie. In de jaren 90 en 0 werden diverse producten ontwikkeld voor meetinstrumenten, databases voor het vergelijken van meetgegevens werden aangelegd en uiteindelijk kwamen er volledig digitale testinstrumenten op de markt.

Op dit moment wordt digitaal behandelen in snel tempo ontwikkeld.

GGZ.nl belde met de psychoanalyticus en psychotherapeut Dr. Jiri Tyl. Zijn bezoek aan de kapper stelde hij enkele minuten uit voor ons.

Wat is E-Health?
“We kunnen globaal onderscheid maken tussen de computer als hulpinstrument, als medium en als therapeut. De computer als hulpinstrument is al zodanig geïntegreerd in de hele maatschappij dat ik daar nu niet uitgebreid op in zal gaan. De computer als medium wordt minder vaak maar wel regelmatig toegepast. Met het gebruiken van de computer als medium kunnen cliënten en therapeuten op verschillende plaatsen met elkaar communiceren. Het scheelt reistijd en in potentie ruimte. Immers, de cliënt en therapeut kunnen zelf weten waar ze zitten en er is per locatie minimaal alleen ruimte nodig voor 1 persoon. Als keerzijde kan worden benoemd dat de inzet van beide kanten minder groot hoeft te zijn, de inspanning is lager en de drempel om de sessie tot succes te maken daarmee wellicht ook. Ook is het makkelijker om de schuld van falen neer te leggen bij een derde partij, namelijk het internet, de techniek enzovoort. Een heel groot voordeel van de computer als medium komt naar voren wanneer 1 van de partijen (therapeut of cliënt, redactie) voor enige tijd is verhinderd om naar de spreekkamer te komen. De therapie kan dan tijdelijk doorgang vinden waardoor het proces wellicht minder wordt verstoord. In dit geval is er voldoende nabij contact geweest tussen de partijen om een gevoel bij iemand te krijgen, hoe beweegt iemand, hoe is de gezichtsuitdrukking, vindt iemand het spannend om met een ander in de ruimte te zijn enzovoort. Dat laatste is de belangrijkste motivatie voor veel psychotherapeuten om niet over te gaan op E-Health, ook niet met computer als medium. Het heeft immers invloed op de wijze van het aangaan van een relatie omdat je bepaalde signalen mist”.

Ok, kan de computer de therapeut overbodig maken ook?
“De computer als therapeut is een volgende stap die momenteel wordt ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld al onderzoeken naar therapie bij angststoornissen met behulp van de virtual reality bril. De bril zorgt voor een vorm van indirecte exposure die door de persoon wordt ervaren als directe exposure. Middels algoritmen kan een computer ook heel adequaat reageren op een bepaalde vraag en zelfs op een bepaalde emotie die doorklinkt in de stem. Wanneer we dit koppelen aan DSM criteria en daardoor steeds de juiste reacties kunnen geven aan de betreffende persoon kan dit interessant worden. Maar wat meet je eigenlijk nog op een bepaald moment? Immers, als zowel diagnostiek als therapie worden gedigitaliseerd kun je je gaan afvragen of de algoritmen van beide onderdelen de conclusies niet teveel sturen op analytische feiten in plaats van op gevoelszaken. Zolang er een mens betrokken is bij de therapie kan nog worden ervaren. De vraag is of een computer dit kan. Daarbij, net als bij het gebruiken van de computer als medium is het de vraag of de therapie uitkomsten generaliseerbaar zijn naar de wereld van intermenselijke relaties”.

https://ggz.nl/zorggeld-ggz-instelling-wordt-besteed-bij-techbedrijf-clevr/

https://ggz.nl/dementiebril-trimbos/

Geef een reactie