Terugblik op het eerste jaar Trimbos Dementiebril in de praktijk

vr dementiebril

Terugblik op het eerste jaar Trimbos Dementiebril in de praktijk

In 2016 kwam de Dementiebril beschikbaar voor mantelzorgers. Deze virtual reality film over dementie met bijbehorende e-learning is bedoeld om mantelzorgers een concreet beeld te geven van wat dementie betekent. Zo kunnen zij zich beter verplaatsen in hun naaste en zich zekerder voelen in hun zorgtaak. In het kader van de Week van de Implementatie kijken we terug op het eerste jaar in de praktijk.

In eerste instantie was de Dementiebril direct gericht op mantelzorgers. Al snel kwamen veel geografisch verspreide aanvragen binnen en bleek het financieel niet haalbaar om een trainer voor een enkele gebruiker op pad te sturen. Een vorm van persoonlijke begeleiding is noodzakelijk om emoties te adresseren die af en toe voorkomen na het bekijken van de film. Ook vermoeden we dat de impact van de film groter is wanneer met een trainer kort gereflecteerd kan worden op de inhoud ervan.

Hier kwam nog bij dat onze organisatie de VR brillen beschikbaar moet stellen omdat de meeste mantelzorgers niet de beschikking hebben over een VR bril. Ook hiervoor is een begeleider noodzakelijk. Om de dementiebril duurzaam te exploiteren moeten groepen van minimaal 15 mensen bediend worden om de kosten van de begeleider te dekken.

We hadden al besloten dat we ons ook wilden richten op zorgorganisaties die zelf VR-sets aanschaffen, eigen medewerkers door Into D’mentia laten trainen om vervolgens de begeleiding van de Dementiebril zelf op zich nemen en hiervoor licenties bij ons inkopen. Omdat we uit onderzoek weten dat vooral ouderen ICT toepassingen eerder geneigd zijn te gebruiken als zij hier door warme contacten, zoals familieleden of al bekende hulpverleners, op gewezen worden, lijkt dit een goede aanpak. En dit blijkt nu inderdaad het best werkende model.

Wel brengt dit meteen nieuwe uitdagingen met zich mee voor de verspreiding. Want als we bij elke organisatie de film op hun VR-set zetten, moeten we dan bij alle organisaties langsgaan om de nieuwe versie te plaatsen als we een update maken? En hoe weten we dat de film niet gekopieerd wordt en door anderen wordt aangeboden wordt zonder begeleiding terwijl we dit gezien de ervaringen in de pilot niet zomaar een goed idee vinden? Vandaar dat we ons nu verdiepen in de mogelijkheid om de film in een app te zetten en deze via die weg te verspreiden. Dat lost bovenstaande problemen voor een groot deel op.

Lees meer op https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht?bericht=2659

 

1 Reactie

Geef een reactie