Angst voor zorgverzekeraars in de GGZ

GGZEURO

Angst voor zorgverzekeraars in de GGZ

Diverse GGZ instellingen met omzetten onder € 5 mln. geven aan dat het steeds moeilijker wordt om rendabel praktijk te kunnen houden. Dit blijkt uit een enquete dat GGZ.nl heeft gehouden tijdens het CELEVT congres van afgelopen 10 oktober. Vooral de toegenomen administratieve lasten en afhankelijkheid van derde partijen hebben de kosten voor het leveren van zorg de afgelopen jaren sterk verhoogd. Instellingen merken aan de andere kant dat de adviserende externe partijen ook meedenken over het verhogen van de inkomsten. Per saldo levert alle administratieve hulp een beperkt verlies omdat ook de uurprijs per behandelaar omhoog gaat. Aan het einde van de streep wordt vooral de zorg duurder, aldus een zorgverlener.

Zorgen om voortbestaan van praktijken

Meerdere zorgaanbieders maken zich zorgen om recente faillissementen van andere aanbieders en een aantal geeft ook aan dat ze zich zorgen maakt om collega praktijken die momenteel in zwaar weer zouden zitten. De reden hiervoor is dat diverse verzekeraars momenteel facturen sturen met betrekking op overproductie in eerdere jaren. Zorg die wel is geleverd en betaald, maar volgens de zorgverzekeraars meer dan is afgesproken. Diverse zorgaanbieders overwegen om juridische stappen te zetten. Zonder hun handelen zouden er volgens hen veel grotere wachtlijsten zijn ontstaan vanaf 2014. Een ander argument is dat door de terugvorderingen er per saldo minder dan 70% van het marktconforme tarief wordt betaald door verzekeraars. Een percentage dat eerder door een gerechtelijke uitspraak als minimum vergoeding voor zorg is vastgesteld.

Administratieve stress en onduidelijke spelregels

Diverse praktijkhouders geven aan dat zij om redenen van administratieve stress overwegen om de praktijk te verkopen of af te bouwen. Een tweede reden om van de praktijken of instellingen af te willen zijn angsten voor vorderingen van grote organisaties als zorgverzekeraars, de overheid en pensioenfondsen. In veel gevallen zijn de regels niet altijd even duidelijk volgens de zorgaanbieders. Er ontstaat dan de angst dat regels vooral worden uitgelegd in het voordeel van deze organisaties met veel grotere financiële draagkracht en daarmee sterkere juridische ondersteuning. In veel gevallen zijn contracten getekend in het verleden met het zogenaamde mes op de keel. Instellingen hadden het gevoel dat ze wel moesten tekenen om zorg te blijven leveren. De kleine lettertjes in de contracten blijken nu reden voor terugbetaling van hoge percentages van inkomsten voor zorgvuldig geleverd werk, conform alle wettelijke eisen. In meerdere gevallen lopen de terugvorderingen op tot tonnen op een jaaromzet van minder dan een miljoen. Derhalve dus een directe dreiging van faillissement als gevolg.

https://ggz.nl/zorgverzekeraars-en-ggz/

https://ggz.nl/faillissement-huis-vol-compassie/

https://ggz.nl/ggz-fraude/

https://ggz.nl/wat-is-een-ggz-instelling-waard/

https://ggz.nl/zorg-aan-purmerends-kinderen-hervat/

https://ggz.nl/blokhuis-wil-verzekeraars-niet-ontmoedigen-om-zorgdrempel-te-verhogen/

5 Reactie's
 • Maan Vonk (alias)
  Geplaatst op 21:21h, 15 oktober Beantwoorden

  Verzekeraars zijn financieel gestuurd en zorgen dat zij aan het langste eind trekken…. daarnaast is de volledig doorgeslagen administratieve ‘plichtenbrei’ iets dat zo snel mogelijk ontregelt moet worden. Als enige activiteit kan men ook formuleren: behandeling, client x, mm minuten, (zorgverleners die opeenvolgende clienten hebben)…. zorgverleners die in teamverband voor meerdere clienten beschikbaar zijn (op een afdeling staan) gewerkt, uu uur.

 • J.P.Koldewijn
  Geplaatst op 18:44h, 16 oktober Beantwoorden

  Voorbeeld uit onze praktijk:

  Helaas en met grote spijt moeten we u meedelen dat er vanaf heden, 10 oktober 2018, geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen voor de praktijk in Rijssen. Langzaam maar zeker zal de praktijk zo leeglopen om vervolgens te sluiten per 31 december 2018.

  De hoofdreden voor het stoppen is de steeds verdergaande bemoeizucht van verzekeraars met de daadwerkelijke behandeling. Knarsetandend hebben wij de laatste jaren moeten toezien hoe de verzekeraars ons steeds meer verplichtingen opleggen, die wel tijd en geld kosten, maar hoegenaamd niets toevoegen aan het helpen van u, de cliënt met een probleem. En hoewel je denkt, nu zijn we er wel, weet ieder jaar wel weer een verzekeraar iets nieuws te verzinnen, waarbij wij heel diep moeten zuchten. En immer waren de contracten ver onder het financiële niveau zoals door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) ieder jaar opnieuw wordt bepaald. DSW bedacht dit jaar dat intensieve trajecten met een lager percentage worden vergoed dan kortlopende trajecten. Alsof wij cliënten langer zouden behandelen dan nodig en dus financieel gestraft moeten worden. De financiële druk wordt steeds groter en de praktijk mag tekenen bij het kruisje, of niet.

  We gaan stoppen, we zijn het zo ongelofelijk beu dat kostbaar zorggeld besteed wordt om de verzekeraars van management-informatie te voorzien; we zijn het beu om soms ongelofelijk schofterig op het matje te worden geroepen door deze financiële instellingen en onbezoldigd controles voor hen te moeten uitvoeren. We zijn het beu, dat we niet meer voor de cliënt kunnen werken maar ons moeten voegen naar de oekazes van de verzekeraars, die ieder jaar opnieuw miljoenen aan zorggeld verkwisten om op de buis en in kranten nieuwe klanten te werven. Dit terwijl de zorgverleners steeds meer de pin op de neus krijgen gedrukt. Er is dan maar één mogelijkheid om daaraan te ontsnappen, met pijn in het hart, stoppen met zelfstandig op hoog niveau praktijk voeren. Uiteindelijk is de cliënt, net als in de jeugdzorg, de dupe.

  De praktijk in Okkenbroek blijft op heel kleine schaal actief. Vanaf 2019 kunnen ook daar nog mensen terecht. We werken dan wel volledig contractvrij. Zelfs dan hebben de verzekeraars al veel te veel te zeggen, maar niet alles. Geen contract betekent wel dat de verzekeraar u minder mag betalen. Want hoewel de basis GGZ in de basisverzekering zit, mogen ze dan dan percentage van een fictief gemiddeld tarief uitkeren. Deze manier van vergoeden wordt door de rijksoverheid onbegrijpelijk genoeg, toegestaan. Maar ja, de GGZ is al heel lang als een stiefkind behandeld. Met als boegbeeld de ongelofelijk incapabele VVD minister Schippers. Ja, bezuinigen kon ze, op uw gezondheid!

Geef een reactie