Pilot tot verhoging zordrempel Menzis positief volgens Blokhuis

Blokhuis en Menzis

Pilot tot verhoging zordrempel Menzis positief volgens Blokhuis

Blokhuis schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Groen Links Kamerlid Corine Ellemeet over het waarderen van uitkomsten van depressiebehandelingen.

Depressiebehandelingen

Blokhuis: ‘Ik ben me ervan bewust dat het meten van het resultaat van een behandeling complex is, zeker ook in de ggz’. Hiermee geeft Blokhuis aan dat hij heeft opgemerkt dat er twijfels vanuit de sector zijn over het nut van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). ‘Tegelijkertijd is het belangrijk om op dit terrein stappen te zetten waarbij zorgverzekeraars en zorgaanbieders in dialoog met elkaar initiatieven starten en voortzetten om dit zo goed mogelijk vorm te geven en aan te passen als dat nodig blijkt.’ Blokhuis vindt het belangrijk dat de effecten van deze value based healthcarecontracten goed worden gemonitord. Hij is naar eigen zeggen blij dat Menzis en zorgaanbieders hierover een afspraak hebben gemaakt.

‘Zeker niet ontmoedigen’

Blokhuis is niet van plan om dit type afspraken te ontmoedigen. ‘Integendeel:  zorgverzekeraars en aanbieders willen met dit type contracten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Hij benoemt het feit dat er discussie is over de betrouwbaarheid van Rom. (hoogleraar psychiatrie Jim van Os noemde het bijvoorbeeld in een interview met Zorgvisie ‘Waanzin om met Rom betere uitkomsten ggz te belonen’). Daarom vindt hij het een goede zaak dat de betrokken ggz aanbieders, patiëntenorganisaties, inhoudelijk deskundigen en de zorgverzekeraar het project in goed overleg uitvoeren en monitoren.

Menzis

Menzis is een organisatie waar zorgverleners vaak bewust geen contract mee afsluiten. Terwijl contracten juist een borging kunnen zijn voor goede en effectieve zorg. Een reden voor het niet aangaan van contracten met Menzis lijkt dat Menzis de drempel om een contract af te sluiten veel hoger legt dan andere verzekeraars. De verhoging van de drempel wordt door zorgverleners vaak niet begrepen en in sommige gevallen zelfs als bedreigend ervaren voor zowel de levering van zorg als de continuïteit van de organisatie. Een belangrijke reden lijkt dat Menzis in de afgelopen jaren regelmatig ver onder de NZA tarieven heeft uitbetaald als gevolg van contracten af te sluiten met te lage budgetplafonds om cliënten te kunnen behandelen. Als gevolg van deze terugvorderingen van Menzis wordt in sommige gevallen slechts 50% van het wettelijke minimum tarief betaald. Veel zorgverleners kiezen er daarom voor om niet gecontracteerd te werken zodat er tenminste een minimale beloning overblijft. Blokhuis gaat in zijn brief niet in op de gevolgen omtrent verdere bureacratisering en verhoging van de kosten van zorg die dit nieuwe plan van Menzis met zich mee dreigt te brengen. Blokhuis laat weten dat Menzis het profijt dat de cliënt van de behandeling heeft, zo groot mogelijk wil maken. Uitgangspunt verder is dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook (voldoende) krijgt. Op dit moment hebben 20 ggz-instellingen zich bij Menzis aangemeld met de intentie een meerjarencontract af te sluiten waarbij deels vergoed wordt op basis van het behaalde resultaat. Aanmelding is op vrijwillige basis.

Geen reactie's

Geef een reactie