Wat is een GGZ instelling waard

GGZEURO

Wat is een GGZ instelling waard

Redactie, in samenwerking met organisatieadviseur Niels Kruijthof van Kruijthof partners VOF

GGZ organisaties; bedrijven

Een GGZ instelling is een bedrijf. Een bedrijf dat zich richt op zorgverlening, een maatschappelijk doel. Maar iedere onderneming moet ook financieel gezond zijn. De overheid, of beter gezegd overheden, helpen een zorgbedrijf niet wanneer deze in zwaar weer komt te zitten. Tenminste, niet de zorgbedrijven waar minder dan 500 mensen werkzaam zijn. Dat is gebleken uit de voorbeelden van de afgelopen jaren. Het grootste voorbeeld is Firenze zorg dat in 2017 failleerde.

Iedere commerciële organisatie moet winst maken of reserveringen opnemen om toekomstige moeilijke tijden door te komen. En, een bedrijf dat winst maakt heeft ook marktwaarde.

Hoeveel winst mag een zorgbedrijf eigenlijk maken? Daarover zijn geen wettelijke afspraken. Wel zijn er afspraken over het uitkeren van dividend aan aandeelhouders van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (b.v.). Er mag bijvoorbeeld geen dividend worden uitgekeerd over gelden die geoormerkt zijn voor de zorg (winst over dit geld moet worden besteed aan zorg). Voor andere bedrijfsvormen zoals bijvoorbeeld de maatschap of eenmanszaak geldt dat de eigenaar niet meer mag verdienen dan in de Wet normering topinkomens (WNT) is opgenomen.

In principe heeft het zorgbedrijf dus een marktwaarde zoals alle bedrijven. De totale waarde van het bedrijf wordt iets lager omdat er strenge eisen zijn aan kwaliteit en monitoring van de zorg en omdat er beperkt dividend mag worden uitgekeerd. In het geval van organisaties die gedeeltelijk of geheel afhankelijk zijn van zorgverzekeraars of gemeenten kan de waarde zowel toenemen als afnemen. De afhankelijkheid kan immers kwetsbaar maken in het geval dat een vergoedende partij zelf financiële problemen krijgt of de regels gaat aanpassen in een volgende contractperiode. Vaak zal echter zwaarder wegen dat afspraken met deze partijen stabiliteit geeft (het is vooraf vrij zeker te bepalen hoeveel omzet er kan worden gemaakt onder welke condities).

Geldelijke waarde van de GGZ instelling

Er zijn meerdere mogelijkheden om vervolgens de waarde van het totale zorgbedrijf te bepalen. Een veelgebruikte optie is om de totaalomzet te vermenigvuldigen met een factor x. De factor x is in het algemeen tussen .08 en 2. Het getal voor factor x wordt weer bepaald door een aantal factoren. Zoals bijvoorbeeld de kans dat de omzet nog kan groeien. Of de kans die de omzet geeft om direct met verzekeraars en gemeenten om tafel te kunnen voor onderhandelingen of overleggen. Verder zijn er vanzelfsprekend factoren als de hoeveelheid aanmeldingen, is sprake van een volwassen organisatie met afdoende management beheers systeem, wat is de opbouw van het team en is er concrete waarde aanwezig in de instelling.

Een andere optie is om de mogelijke winst te vermenigvuldigen met een factor x (in het algemeen tussen 2 en 5).  De factor x is in dit geval weer afhankelijk van dezelfde bovenstaande factoren. In deze optie wordt vaak de opgebouwde waarde van het zogenaamde onderhanden werk (OHW, hoeveel werk is er verricht dat nog niet mag of kan worden gefactureerd) opgeteld. De totale som is dan (winst*X) + OHW en eventueel een extra waarde die wordt toegekend aan goodwill (netwerk, mogelijkheden tot zorgcontracten, goede naam van het bedrijf, en wat je verder kunt bedenken dat waarde heeft).

Een laatste optie is om alleen de concrete waarde van de organisatie op te tellen plus een bedrag voor goodwill toe te kennen. De concrete waarde bestaat dan uit het OHW, waarde gefactureerde omzet dat nog niet is betaald – nog niet betaalde inkomende facturen, inventaris, boeken, testen, kantoorbenodigdheden, eventueel voertuigen en gebouwen en beschikbare gelden op de bank.

Een GGZ instelling kopen?

Een fictieve GGZ organisatie met een omzet van €100 miljoen zou volgens bovenstaande formules een enorm bedrag kunnen opleveren bij verkoop. De grotere instellingen zijn echter meestal stichtingen. Deze rechtsvorm heeft geen uiteindelijk belanghebbende waardoor het niet vaak voorkomt dat deze organisatie worden overgekocht. Een overname of fusie tussen 2 stichtingen gaat meestal zonder geldelijke betaling maar alleen met afspraken over de wijze van voortbestaan. En b.v.’s in de zorg hebben niet altijd een lang leven. Dat kan ermee te maken hebben dat er vaak een eigenaar achter zit die op termijn de eigen tijd en het geïnvesteerde geld uit de organisatie wil halen. Soms gaat dit gepaard met risicovolle geldelijke opnames, aankopen of adminstratieve handelingen die de organisatie kwetsbaar maken. Niet altijd is de eigenaar zelf, of als enige, betrokken bij dergelijke handelingen. Meerder faillisementen van de afgelopen jaren geven het beeld van een algemeen bestuurlijk hiaat. Vaker komt het voor dat iets kleinere praktijken (1-10 medewerkers, redactie) worden overgenomen en opgaan in een grotere organisatie. De waarde van de kleinere praktijken ligt soms wat lager omdat de overnemende partij vaak vooral interesse heeft in contractueel vastgelegd zorgbudget en/of enkele medewerkers in een team.

Maatschappelijke waarde van de GGZ instelling

De maatschappelijke waarde valt natuurlijk niet uit te drukken in geld. Tenzij je van mening bent dat de toegekende waarde vanuit verzekeraars en gemeenten ook de werkelijke waarde vertegenwoordigt. Ggz organisaties hebben een belangrijke functie in de huidige maatschappij. Dit is merkbaar wanneer er een organisatie failliet gaat. Veel mensen komen in onzekerheid omdat ze de zorg nodig hebben of vinden dat ze het nodig hebben. Dat laatste is soms ook ingegeven vanuit de therapeut zelf.

https://ggz.nl/huis-vol-compassie-ggz-fraude-of-onkunde/
https://ggz.nl/faillisement-virenze-ggz-fusie/
https://ggz.nl/ggz-fraude/

2 Reactie's

Geef een reactie