Doorstarten van GGZ instelling?

vervolg ggz instelling na faillisement

Doorstarten van GGZ instelling?

Failliete ggz instellingen starten zelden direct door. Wij vroegen ons af waarom dit het geval is. In een eerder artikel schreven wij in samenwerking met Niels Kruijthof van Kruijthof partners VOF over de waarde van een ggz instelling. Op basis van deze analyse kun je verwachten dat organisaties in de rij staan om een failliete organisatie over te nemen. Hoe komt het dan dat organisaties vaak pas na meerdere weken doorstarten en soms zelfs helemaal niet.

Wij belden met juristenpraktijken met ervaring als curator bij failliete ggz instellingen. Hieruit maakten wij onderstaande opsommingen.

Argumenten tegen overname van een failliete ggz instelling

 • Therapeuten zijn korte tijd loyaal maar de meesten gaan vrijwel direct solliciteren in geval van (dreigend) faillissement.
 • De waarde van een ggz organisatie zit voor een heel groot deel in zogenaamd onderhanden werk (OHW). Dit is werk dat al is gedaan maar nog niet kan worden gefactureerd binnen de DBC (diagnose behandelcombinatie, redactie) systematiek. Na faillissement is het onduidelijk of OHW nog kan worden gefactureerd, en zo ja, aan wie de gelden toekomen.
 • Het is niet gegarandeerd dat contracten met zorgpartijen als verzekeraars en gemeenten kunnen worden overgenomen door de overnemende organisatie. Verzekeraars en gemeenten bepalen dat op basis van gesprekken die worden gevoerd na afronding van de overname.
 • Cliënten zijn vrij om een eigen zorgverlener te kiezen. Cliënten en wachtlijsten kunnen dus niet worden ‘gekocht’. Wanneer er te lang onduidelijkheid is zijn cliënten soms al ingeschreven bij een andere therapeut.
 • GGZ instellingen vrezen soms voor de zogenaamde ‘badwill’ die aan failliete organisaties kleeft. Het tegenovergestelde van goodwill. Vaak zijn alle stakeholders gedupeerd. Boosheid, agressie, stalken, opeisen van geld, deurwaarders et cetera worden vaak gericht op de koper van de failliete organisatie.
 • Er is vaak sprake geweest van mismanagement voordat een organisatie failliet gaat. Er zal daarom meteen intensief moeten worden geïnvesteerd in de organisatie.
 • Er is vaak sprake van een niet goed georganiseerd team, deze zal opnieuw moeten worden opgebouwd.
 • De operationele kosten van het opstarten van een nieuwe onderneming liggen vaak lager dan overname van een failliete instelling.
 • Tot slot in deze opsomming. Het blijkt dat curatoren vaak niet goed weten hoe ze de waarde van een failliete ggz instelling moeten inschatten. De schatting is vaak te hoog in eerste instantie. Geïnteresseerde serieuze partijen vallen vaak snel af. Omdat de waarde van een failliete onderneming iedere dag verder afneemt wordt het steeds moeilijker om een goede kandidaat voor overname te vinden.

Bovenstaande punten zijn een beknopte opsomming onzekerheden en risico’s van het overnemen van een bankroete ggz instelling, of failliete zorgonderneming in het algemeen. In veel gevallen zal het aantrekkelijker zijn voor een ondernemer om zelf vanaf nul te starten en een nieuwe organisatie of vestiging op te zetten.

Argumenten voor overname van failliete ggz instellingen

Enkele argumenten voor overname van een failliete instelling zijn

 • Er staat al een zorgteam, het scheelt werving- en selectie tijd.
 • Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om cliënten zo weinig mogelijk te duperen.
 • In de betreffende regio zijn geen zorgcontracten meer te krijgen voor nieuwe instellingen
 • Het geeft soms de mogelijkheid om met verzekeraars en gemeenten rechtstreeks te kunnen overleggen.
 • De directie wil graag als redder worden gezien.

Ggz en ego zijn onlosmakelijk bi-directioneel met elkaar verbonden. Zo krijgt Freud ook nog een managementpluim.

Zie ook:

Wat is een ggz instelling waard?

Geen reactie's

Geef een reactie