Bankroet (ggz), fraude? onkunde?

Huis Vol Compassie

Bankroet (ggz), fraude? onkunde?

Op 4 september jl. werd het faillissement over Huis Vol Compassie (ggz) uitgesproken.

Mediaberichtgeving sinds het faillisement geeft de indruk dat er sprake is geweest van bewust ophogen van geschreven tijd. Een doodzonde in de ggz. Vanuit de Raad van Toezicht zou onderzoek zijn gedaan naar mogelijke fraude. Het is echter opmerkelijk dat een wanbestuurder kosten voor de zorg kan ophogen, al dan niet met medeweten van medewerkers.

Of is het niet zo vreemd? In het geval van Huis Vol Compassie is sprake van een relatief kleine organisatie, in beginsel prima opgebouwd qua verdeling van macht tussen bestuur (RvB) en toezichthouders (RvT). In de openbare statuten is opgenomen dat het bestuur wordt aangesteld door de RvT. Dit kan misschien worden aangemerkt als een zwak onderdeel in de structuur. Immer, de RvT moet het door hen zelf aangestelde bestuur toetsen. En dat kan leiden tot verstrengeling van belangen. Iets langer afwachten bijvoorbeeld als er signalen zijn van problemen in de organisatie.

ggz.nl zal in december een overzicht publiceren van mogelijkheden om het toezicht in de kleinere zorginstanties te verbeteren.

Lees ook
https://ggz.nl/faillissement-huis-vol-compassie/

Tags:
2 Reactie's

Geef een reactie