Reeks lezingen over angst en somberheid bij ouderen

Reeks lezingen over angst en somberheid bij ouderen

Reeks lezingen over angst en somberheid bij ouderen

In het Gelderse Velp vindt deze periode een reeks lezingen plaats over klachten van angst, piekeren en somberheid bij ouderen. De lezingen worden gegeven door het onderzoeksteam van psychiater en onderzoeker Gert-Jan Hendriks, die zich richt op het verbeteren van de psychologische behandeling van angst- en/of depressieve klachten bij deze doelgroep. Velp bleek een bijzonder geschikte locatie om de betreffende thema’s te onderzoeken, aangezien ruim 25 procent van de inwoners hier een leeftijd van 65 jaar of ouder heeft.

– Persbericht Ons Raadhuis

Sinds 1 april 2019 heeft de Radboud Universiteit een leerstoel over angst en depressie bij ouderen. Deze leerstoel wordt bekleed door Gert-Jan Hendriks, inwoner van Rozendaal, en werkzaam als psychiater en onderzoeker. Gert-Jan ging op zoek naar een goede en effectieve plek voor onderzoek en kwam uit op Velp. Velp heeft een unieke bevolkingssamenstelling met nu al de leeftijdsverdeling van Nederland over 30 jaar, met ruim 25% inwoners van 65 jaar en ouder.

Naar aanleiding van een brainstormsessie met de onderzoekers en enkele betrokkenen, ontstond het idee om een cyclus van vier lezingen te gaan verzorgen over angst en depressieve klachten bij ouderen in de periode van mei – begin juli. De eerste lezing heeft reeds plaatsgevonden; drie lezingen zullen nog volgen en worden gegeven door Gert-Jan Hendriks en zijn onderzoeksteam.

Over de sprekers

Nessa Ikani promoveerde aan de Radboud Universiteit en is wetenschappelijk onderzoeker bij Pro Persona Research en de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Haar onderzoek richt zich op de rol van piekeren en vermijding bij angst- en depressieve klachten. Ook doet ze onderzoek naar de werkingsmechanismen van angst- en depressiebehandelingen.

Noortje Janssen is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij Pro Persona en het RadboudUMC. Ze doet onderzoek naar de behandeling van ouderen met somberheidsklachten in de huisartsenpraktijk, waarbinnen ze specifiek kijkt naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van gedragsactivatie.

Gert-Jan Hendriks is werkzaam als psychiater bij het expertisecentrum Overwaal in Nijmegen, onderdeel van Pro Persona. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ernstige angst-, dwangstoornissen en posttraumatische stressstoornissen. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ‘behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verricht hij onderzoek naar het verbeteren van de psychologische behandeling bij ouderen met angst- en/of depressieve klachten.

Aankomende lezingen

Vrijdag 3 juni 11.15 – 12.30 uur: ‘Maak je niet druk!’ – Een lezing over piekeren – Nessa Ikani
Het herhaaldelijk denken en malen over een probleem of gebeurtenis wordt piekeren genoemd. Voor veel mensen is piekeren over belangrijke thema’s in het leven iets wat herkenbaar is. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld zelf een piekeraar, of kennen andere mensen die regelmatig piekeren. Wanneer je veel piekert en hier moeilijk los van kan komen, dan kan dit soms een invloed hebben heb op je stemming. Ook kan het je in de weg gaan zitten bij het doen van bepaalde activiteiten.

Waarom ligt de een de halve nacht wakker van een stroom aan piekergedachten en lukt het de ander om zich om te draaien, de gedachten aan de kant te zetten en verder te slapen? Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, probeer ik in deze lezing een antwoord te geven op deze vraag. Daarbij wil ik ook het nut van piekeren in het alledaagse leven bespreken.

Vrijdag 17 juni 11.15 – 12.30 uur: Gedragsactivatie voor somberheid? Doen! – Noortje Janssen
Veel ouderen hebben wel eens last van somberheidsklachten. Mensen met aanhoudende somberheidsklachten zijn vaak geneigd activiteiten die ze voorheen graag deden uit te stellen of helemaal niet meer te doen. Vanwege de somberheid zijn ze er te lusteloos voor en beleven er veel minder plezier meer aan. Op korte termijn voelt het als een verlichting om dingen niet meer te doen. Echter, op lange termijn helpt het niet om somberheidsklachten te verminderen. Integendeel, de klachten blijven en kunnen zelfs erger worden.

Gedragsactivatie is een behandeling die erop gericht is om dit passieve patroon te doorbreken. Juist door afspraken te maken om geleidelijk weer activiteiten op te pakken die voorheen als prettig werden ervaren, wordt de kans om hier opnieuw weer plezier aan te beleven vergroot. Ouderen met een depressie kunnen hiervoor bij de huisarts terecht, die hen doorverwijst naar een therapeut. Maar de kennis over gedragsactivatie kan ook nuttig zijn voor mensen met milde klachten, die (nog) geen behandeling willen. In deze lezing zal ik u vertellen wat gedragsactivatie is, hoe het werkt, en hoe u zelf enkele principes van gedragsactivatie in uw dagelijks leven kunt toepassen.

Vrijdag 8 juli 11.15 – 12.30 uur: Lezing Angst en vermijding? Eropaf! – Gert-Jan Hendriks
Europees onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat zo’n 10% van de mensen boven de 65 jaar last heeft van angsten en fobieën. Soms zelfs zo sterk dat dit het dagelijks leven hindert. Deze hinder heeft vaak tot gevolg dat mensen situaties en activiteit gaan vermijden. Misschien herkent u bij uzelf dat de coronaperiode angst heeft uitgelokt om besmet te worden en dat u een drempel ervaart om op bezoek te gaan, of bezoek te ontvangen, of zonder mondmasker naar een bijeenkomst te gaan. Kennis over hoe angst ontstaat, waar dat toe kan leiden en wat je er zelf aan kan doen helpt mensen om beter om te gaan met overmatige angst. Exposure, letterlijk vertaald ‘blootstellen’, is een techniek die nuttig is om overmatige angstreacties te bestrijden en het vermijden van sociale en andere maatschappelijke situaties te verminderen, waardoor weer meer bewegingsvrijheid ontstaat.

De lezingen vinden plaats in Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp (026-8449140). Entree leden: € 3,60, niet-leden: € 5,-.

Geen reactie's

Geef een reactie