Klachten na corona? Voorlichtingsmateriaal over nazorg bij Long COVID

Klachten na corona? Voorlichtingsmateriaal over nazorg bij Long COVID

Persbericht C-support & PostCovid NL

Volgens de laatste onderzoeken* heeft 1 op de 8 mensen te maken met langdurige klachten ten gevolge van COVID-19. Dit wordt Long COVID of Post-COVID genoemd. Ook in uw omgeving zijn er mensen die hiermee kampen en hulp en ondersteuning kunnen gebruiken bij de enorme impact die deze ziekte heeft op hun leven. Via deze weg bieden C-support en PostCovid NL informatie over hoe u mensen kunt verwijzen naar de juiste zorg en lotgenotencontact.

De meeste mensen met Long COVID hebben 10-15 klachten tegelijk. De meest voorkomende staan hieronder genoemd.

Nazorg voor Long COVID patiënten

C-support is door het Ministerie van VWS in het leven geroepen om COVID-19 patiënten, die langer dan 3 maanden klachten ondervinden, te adviseren en te begeleiden. Samen met de patiënt wordt integraal gekeken naar welke vragen er zijn en welke ondersteuning er nodig is op medisch en psychosociaal vlak, en op gebied van werk en inkomen. Als er veel zorg- en dienstverleners betrokken zijn bij de behandeling ondersteunt C-support bij de regie, coördinatie en onderlinge afstemming. Aan de aanmelding en begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Patiëntenorganisatie

PostCovid NL (onderdeel van Longfonds) is de patiëntenorganisatie voor mensen met aanhoudende klachten na corona. PostCovid NL helpt mensen met Long COVID grip te krijgen op hun leven, zodat ze weer vooruit kunnen. Door digitale informatie en advies, contact met lotgenoten (fysiek en digitaal) en belangenbehartiging.

Moeilijk bereikbaar

Inmiddels hebben ruim 24.000 Long COVID patiënten C-support weten te vinden. Deze groep bestaat vooral uit (digi)taalvaardige Nederlanders waarvan 70% vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar. Een grote groep, waaronder ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden en mensen met een beperking, weet C-support en PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden.

Wat kunt u doen?

Onderstaande flyers en poster maken Long COVID beter bekend. Hiermee kunnen cliënten zelf of met uw hulp:
1. een verband leggen tussen het doormaken van corona en hun aanhoudende klachten;
2. symptomen bij zichzelf herkennen in de genoemde meest voorkomende klachten;
3. dit met hun (huis)arts bespreken;
4. weten waar ze (gratis) hulp kunnen vinden.

Draag bij aan hulp voor mensen in uw omgeving met de problemen die door langdurige klachten na corona zijn ontstaan, door onderstaande middelen in uw praktijk of organisatie in te zetten!

 Folder regulier
 Deze informatie is in 11 talen te vinden op : www.c-support.nu/talen
 Folder in eenvoudige taal (B1) (ook op te vragen via communicatie@c-support.nu)
 Poster in eenvoudige taal (B1) voor in een wachtruimte
 Afbeeldingen in 11 talen voor verspreiding van de boodschap op sociale kanalen
 Een animatievideo voor mensen met laaggeletterdheid
 Long COVID patiënten kunnen voor lotgenotencontact terecht op www.postcovidnl.nl

*Bron: https://www.umcg.nl/s/onderzoek-langdurig-klachten-corona

Geen reactie's

Geef een reactie