Interview 2 GGZopmaat

Interview 2 GGZopmaat

Interview 2 GGZopmaat

Vandaag deel 2 van het interview met Melanie van Roekel over GGZopmaat. Volgens hen hét alternatief voor GGZ Nederland.

Hoe ziet GGZopmaat de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg en welke rol neemt GGZopmaat in in deze toekomst?

Het voornemen van GGZ op maat is zoveel mogelijk (oud)patiënten en GGZ-professionals bij elkaar te brengen. Alleen gezamenlijk kunnen wij een vuist maken naar de overheid en de zorgverzekeraars. Wij willen horen van de mensen waarin de huidige GGZ niet functioneert. Daar gaan wij ons de komende tijd op richten, door een stevige organisatie te worden, door een actieve gesprekspartner te zijn voor iedereen die ons wenst te spreken en ons om advies vraagt. Het gaat erom ons publiekelijk te verweren tegen de huidige ontwikkelingen.
Iedereen kan zich kosteloos bij ons aansluiten, meepraten en meedenken. Wij zijn heel toegankelijk. In de geestelijke gezondheidszorg gaat het om de geest van de mens, om de mens, het individu. De mening, het gevoel en de beleving van ieder mens telt en worden door ons gehoord en vertaald”.

Waarom is GGZ Opmaat nodig?

“GGZopmaat is nodig omdat de huidige situatie de intentie van gehele Geestelijke gezondheidszorg uit zijn verband trekt. De cliënt staat niet meer centraal en externe partijen zoals zorgverzekeraars (gevoed door banken) bepalen welke zorg iemand (vergoed) kan krijgen in plaats van dat de deskundige deze inschatting kan maken. Het huidig beeld binnen de GGZ geeft bijvoorbeeld middels wachtlijsten, toenemende suïcide, onvrede van werknemers en patiënten, vastgestelde behandelschema’s en frequenties e.d. duidelijk aan dat de maat vol is omdat er bijna geen GGZopmaat meer word geboden? De patiënt staat niet meer centraal maar is van mens tot nummer gemaakt. Het gaat niet meer over geestelijke gezondheidsZORG. In plaats van zorg te dragen voor de gezondheid van de geest word er nu zorg gedragen voor de reductie van de gezonde geest”.

hoe is GGZ Opmaat tot stand gekomen?

“GGZopmaat is opgebouwd vanuit gelijkgestemde en bestaat uit (ex-)GGZ-patiënten en professionals. Het is ontstaan vanuit het hart oftewel doorgaans de reden wat maakt dat wij hulpverlener zijn geworden of om hulp vragen. Veel vrijgevestigde GGZ-aanbieders werken in groepspraktijken en deze zijn vaak weer gebundeld in coöperaties en netwerken. Ook zijn bijna alle vrijgevestigden aangesloten bij een of meer beroepsverenigingen. Veel bezwaren die GGZopmaat heeft tegen de industrialisering in de GGZ worden gedeeld door deze groepen maar er zijn ook veel medestanders bij GGZ-instellingen en bij de patiënten en cliënten. GGZopmaat wil deze krachten bundelen”.

Volgende week het slot. Van Roekel vertelt hoe GGZ Opmaat de resultaten van GGZ Opmaat en de GGZ sector gaat monitoren.

GGZ opmaat hét alternatief voor GGZ Nederland

 

https://ggz.nl/alternatief-voor-ggz-nederland/

https://ggz.nl/angst-voor-zorgverzekeraars-in-de-ggz/

Geen reactie's

Geef een reactie