Experiment nieuw bekostigingsmodel ggz opengesteld voor alle aanbieders

Experiment nieuw bekostigingsmodel ggz opengesteld voor alle aanbieders

Experiment nieuw bekostigingsmodel ggz opengesteld voor alle aanbieders

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg dat per 1 januari 2022 zal worden ingevoerd, werd de afgelopen tijd in experimentele vorm al door enkele zorgaanbieders toegepast. In dit aangepaste model wordt een eenvoudigere manier van tijdschrijven gebruikt, waardoor de administratieve lasten moeten verminderen. Inmiddels is het experiment opengesteld voor alle aanbieders in de ggz en de fz die daaraan mee willen doen.

De NZa schrijft hierover het volgende:

“De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van VWS het experiment tijdschrijven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg opengesteld voor alle aanbieders. Op dit moment experimenteert een klein aantal aanbieders al met een vereenvoudigde manier van tijdschrijven. Het komt er daarbij op neer dat zorgaanbieders alleen nog maar directe tijd schrijven voor diagnostiek en behandeling van cliënten. Dat leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders en geeft hen de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met de nieuwe bekostiging voor de ggz en fz die per 1 januari volgend jaar ingaat.

De indirecte tijd wordt, in overleg met de zorgverzekeraar, als vooraf vastgestelde opslag per beroepsbeoefenaar bepaald. Voor een behandeling van 45 minuten door een psychiater wordt dan bijvoorbeeld een standaard opslag van 15 minuten voor de indirecte tijd afgesproken, bijvoorbeeld voor de verslaglegging. De behandelaren die op deze manier werken ervaren dit als een zeer grote lastenbeperking met name omdat behandelaren meer autonomie ervaren in hun werk. Minuten staan niet meer centraal. Voorwaarde voor deelname aan het experiment is wel dat hierover een afspraak is gemaakt met de zorgverzekeraar.”

Deelname aan het experiment

Meer over de voorwaarden voor deelname is te lezen in de beleidsregel gepubliceerd door de NZa. Hierin wordt onder andere het volgende vermeld:

Om gebruik te maken van dit experiment dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

Er is een experimentovereenkomst;
De zorgaanbieder en zorgverzekeraar die een experimentovereenkomst zijn aangegaan hebben dit gemeld bij de NZa door een e-mail te sturen aan info@nza.nl o.v.v. ‘deelname experiment tijdschrijven ggz en fz’.

Bij de melding stuurt de zorgaanbieder een kopie van de experimentovereenkomst mee.

Eerste indruk van het effect

De eerste resultaten en bevindingen zijn positief. Zorginstelling Arkin en verzekeraar Zilveren Kruis hebben samen de nieuwe werkwijze al met meerdere teams getest. “De mensen zijn heel blij. Ze hebben meer rust in hun werk, meer overzicht en houden tijd over. Tijd die aandacht voor de cliënt wordt, of aandacht voor de ketenpartner”, vertelt Dick Veluwenkamp, bestuurder van Arkin in een eerdere uitgave van het NZa-magazine Stand van de zorg.

Ook zou het verzuim afnemen en de draagkracht beginnen toe te nemen. Veluwenkamp: “Als we op deze weg door gaan, denk ik dat iedereen in de ggz er baat bij heeft. Wat mij betreft is dit het begin van een nog veel grotere verandering. Dit heeft de ggz in Nederland hard nodig.”

Meer informatie over de nieuwe bekostiging volgens het Zorgprestatiemodel vind je hier.

Beeld: zorgprestatiemodel.nl

Geen reactie's

Geef een reactie