Besluitvorming zorgprestatiemodel in afrondende fase

Besluitvorming zorgprestatiemodel in afrondende fase

Besluitvorming zorgprestatiemodel in afrondende fase

De afgelopen maanden zijn er weer belangrijke vorderingen gemaakt in de ontwikkeling van het zorgprestatiemodel, dat vanaf 2022 van kracht zal gaan. Naar verwachting wordt er deze maand een definitief besluit genomen door de overheid over de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg.

De officiële website van het zorgprestatiemodel meldt het volgende:

“Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit met een positief advies aangeboden aan de ministeries voor VWS en Rechtsbescherming. Binnenkort besluit de overheid over de invoering per 2022.

De uitwerking van het zorgprestatiemodel staat in de Rapportage voor besluitvorming. Het Talma Instituut heeft in opdracht van het programma getoetst of de uitwerking voldoet aan de ontwerpcriteria die vooraf waren geformuleerd. En de NZa heeft op basis van de uitwerking een impactanalyse opgesteld over de financiële gevolgen van de invoering. Deze en andere rapporten zijn voor de NZa en de andere betrokken partijen reden om de overheid een positief advies te geven over de invoering van het zorgprestatiemodel als bekostiging per 2022.

De overheid moet nu de opdracht voor de invoering geven. Het definitieve besluit wordt begin september 2020 verwacht.

Intussen werken de partijen verder aan de voorbereidingen om het zorgprestatiemodel in te voeren. Bijvoorbeeld door het implementatieplan voor zorgaanbieders af te ronden en de aanpassingen in ICT voor te bereiden. Maar ook door het opstellen van veldafspraken over de toepassing van het model en door verantwoording en controle verder vorm te geven. Ook wordt er nog gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een model voor zorgvraagtypering. Per 2022 zal namelijk als onderdeel van het zorgprestatiemodel een vorm van zorgvraagtypering worden ingevoerd.

Na de besluitvorming gaat het programma een nieuwe fase in, waarin de focus ligt op de implementatie. Voor zorgaanbieders stelt het programma als handvat een aantal checklists beschikbaar. Die staan vanaf eind september op de website. Daarmee kunt u zich tijdig voorbereiden op de nieuwe bekostiging. Per 2022 werkt de hele ggz en fz met het zorgprestatiemodel!”

Bron: zorgprestatiemodel.nl

Meer weten? Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen van de veranderingen die eraan komen.

Geef een reactie