DigiMV, de stand na de wettelijke deadline

DigiMV geeft stress

DigiMV, de stand na de wettelijke deadline

Op de eerste dag na de wettelijke deadline van 31 mei 2018 heeft minder dan 75% van de concerns DigiMV ingevuld.

Dit digitale maatschappelijk jaarverslag is voor ggz instellingen met een Wtzi erkenning wettelijk verplicht. Kort door de bocht gezegd kan worden geconcludeerd dat de wet massaal wordt ontdoken.

Eerder benoemden wij al dat er vanuit de sector grote vraagtekens zijn bij de relevantie van het maatschappelijk jaarverslag. Transparantie van cijfers is een groot goed, zeker in de zorg. Maar transparantie eisen heeft alleen nut wanneer de wet wordt nageleefd. Daarbij worden er grote inspanningen van instellingen verwacht. Inspanningen die door zorgverleners niet altijd relevant worden gevonden. Een gespannen manager in de zorg vertelt tijdens de lunch; “Waarom moeten wij dagenlang bezig zijn met cijfers en vragenlijsten die heel erg lijken op vragenlijsten die wij ook al moeten invullen voor iedere verzekeraar en/of gemeente? Waarom moeten er 3 verschillende accountantsverklaringen worden afgegeven over in feite dezelfde cijfers?” Deze vragen lijken terecht. Immers, de meeste gemeenten willen accountantsverklaringen ontvangen over besteding van gelden, subsidieverstrekkers willen dit ook en hierbij komt ook nog DigiMV.

Bronnen; website CIBG, persoonsnamen bekend bij de redactie.

https://ggz.nl/digimv-geeft-stress-in-de-ggz-minder-dan-50-respons/

https://ggz.nl/deadline-maatschappelijke-jaarverantwoording-zorg/

 

Geef een reactie