Rectificatie en nieuwe informatie DigiMV respons en handhaving

DigiMV geeft stress

Rectificatie en nieuwe informatie DigiMV respons en handhaving

In het op 31 mei 2018 door ggz.nl geplaatste stuk genaamd ‘DigiMV geeft stress in de GGZ, minder dan 50% respons’ is een fout geslopen. Wij werden geattendeerd door de persvoorlichter van IGJ1, mevrouw Margreeth Fernhout op verkeerde berichtgeving met betrekking tot handhaving bij het niet indienen van DigiMV/JMV. Wij hebben ons gebaseerd op informatie vanaf de website van CIBG en een telefonische steekproef. De informatie uit de steekproef blijkt niet correct.

Hoewel niet uitgesloten wordt dat er instellingen zijn die in het verleden geen bericht hebben ontvangen zijn er de afgelopen jaren honderden dwangsommen opgelegd. Het aantal dwangsommen neemt ook toe. Ter verduidelijking worden onderstaande cijfers aan ons overlegd van het aantal voornemens, de lasten onder dwangsom en invorderingsbeschikkingen die er in 2017 zijn gestuurd. De meest gaan over het niet of niet op tijd inleveren van het verslag van 2016 maar er zijn er ook nog van 2015 en 2014.

2017
Voornemens 1892
Last onder dwangsom 565
Invorderingsbeschikking 267

Instellingen die na 1 juni niet hebben voldaan, krijgen in eerste instantie een voornemen tot last onder dwangsom. Hierin wordt gezegd dat zij alsnog aan hun wettelijke verplichting moeten voldoen en daarvoor vier weken hebben (daarin kan nog worden gedeponeerd zonder consequenties). Na die vier weken wordt opnieuw geïnventariseerd. Degenen die nog steeds niet voldaan hebben, krijgen dan de last onder dwangsom. Daarin wordt nogmaals vier weken gegeven om zonder consequenties te voldoen, maar na die vier weken wordt per week dat niet is voldaan een dwangsom verbeurd. Die dwangsom bedraagt 1.000 euro per week, met een maximum van tien weken. Deze kan dus oplopen tot 10.000 euro. Na verloop van de 14 weken (4 weken om te voldoen + 10 invorderingsweken) wordt de invorderingsbeschikking verstuurd. Daarin wordt het bedrag van de instelling gevorderd, afhankelijk van hoeveel weken zijn verstreken.

Ondertussen hebben op 8-6-2018 2399 instellingen DigiMV ingeleverd. In de afgelopen 8 dagen is derhalve een ruime verdubbeling van het aantal uploads geweest ten opzichte van de peildatum 31-5-2018. Duidelijke aanwijzingen dat de druk alsnog gevoeld wordt in de sector.

https://ggz.nl/digimv-de-stand-na-de-wettelijke-deadline/

https://ggz.nl/digimv-geeft-stress-in-de-ggz-minder-dan-50-respons/

https://ggz.nl/deadline-maatschappelijke-jaarverantwoording-zorg/

2 Reactie's

Geef een reactie