Deadline Maatschappelijke Jaarverantwoording Zorg

DigiMV 2017

Deadline Maatschappelijke Jaarverantwoording Zorg

Op 1 juni wordt van zorginstellingen verwacht dat zij de jaarverantwoording zorg op orde hebben en digitaal hebben ingediend. De jaarverantwoording zorg is een document waaruit vrij specifiek kan worden afgelezen hoe een zorgorganisatie heeft gefunctioneerd in het voorgaande boekjaar. Naast financiële cijfers is in het verslag ook te lezen welke medewerkers er waren, wie de bestuurders waren en meer van deze kerngegevens van een zorginstelling.

Meer informatie over DigiMV en Maatschappelijke Jaarverantwoording zorg is te vinden op Jaarverantwoordingzorg.nl

Geef een reactie