Welbevinden op School: inspiratie voor onderwijs en gemeenten

Welbevinden op School: inspiratie voor onderwijs en gemeenten

Welbevinden op School: inspiratie voor onderwijs en gemeenten

Op donderdag 3 juni organiseren het Trimbos-Instituut en expertisecentrum Pharos een webinar over het belang van samenwerking omtrent het welbevinden van jongeren op school. Het webinar is onderdeel van een uitgebreider programma rond dit thema, en heeft als doel om gemeenten en onderwijs te inspireren zich samen in te zetten voor het bevorderen van het welbevinden van de jeugd. Het programma geeft inzicht in hoe er preventief gezorgd kan worden voor een betere mentale gezondheid van deze doelgroep.

Over het webinar en programma ‘Welbevinden op School’ schrijft het Trimbos-instituut het volgende:

“Welbevinden op school werkt positief en preventief. Het kan gezondheidsverschillen kleiner maken. En het kan de jeugdzorg ontlasten en schooluitval verminderen. Bovenal zorgt het ervoor dat meer kinderen en jongeren goed in hun vel zitten. En daardoor helpt het kinderen om dat wat ze in huis hebben beter te ontwikkelen. Dat heeft positieve gevolgen voor hun toekomst en de samenleving als geheel. Gemeenten en scholen kunnen, door de handen ineen te slaan, samenwerken aan het welbevinden op school.”

Het webinar richt zich op verschillende partijen die binnen de gemeente betrokken zijn bij het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd. “Ambtenaren uit het sociaal domein, jeugd, preventie, onderwijs en gezondheid zijn van harte welkom. Evenals onderwijs en de uitvoerende partners van jongerenwerk, welzijn, GGD, jeugdgezondheidszorg, zorg voor de jeugd en buurt- en wijkteams”, zo is te lezen op de website van Trimbos.

Tijdens de online bijeenkomst zullen diverse scholen en gemeenten hun ervaringen delen. Het webinar vindt plaats op donderdag 3 juni van 09.30 tot 11.00 uur. Bij interesse in deelname kun je je aanmelden via het formulier op deze pagina. Meer informatie over het uitgebreidere programma ‘Welbevinden op School’, vind je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie