Webinar en verdiepende sessie: slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Webinar en verdiepende sessie: slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Webinar en verdiepende sessie: slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Persbericht SCEM

Op dinsdag 9 april 2024 organiseert SCEM voor ggz-professionals en andere belangstellenden het webinar ‘Lichtpuntjes in de donkere nacht’, over slaapproblemen bij kinderen en slapeloosheid bij adolescenten. Op vrijdag 31 mei vindt er een verdiepende sessie plaats over slaapproblemen bij kinderen en jongeren met psychische problematiek. Tijdens deze dag wordt er dieper op de relatie tussen deze twee aspecten ingegaan en worden er handvatten aangereikt voor de analyse en behandeling van slaapproblemen in de praktijk.

Lichtpuntjes in de donkere nacht | Webinar

Bang voor het donker, bang om weer niet te kunnen slapen, bang voor nachtmerries. Voor heel veel kinderen en jongeren is naar bed gaan allesbehalve een fijn vooruitzicht. In dit webinar gaan we dieper in op normale slaap en slaapproblemen bij kinderen en jongeren, waarbij we twee specifieke onderwerpen uitlichten.

Allereerst gaan we aan de slag met angsten in de nacht: wat kun je doen wanneer kinderen bang zijn om te gaan slapen? Wat zijn de mogelijkheden bij andere angsten in de nacht, zoals non-REM parasomnieën en nachtmerries. Daarna gaan we dieper in op hardnekkige slapeloosheid op de puberleeftijd. Welke oorzaken zijn er en wat zijn de mogelijkheden voor behandelingen, wanneer de standaard slaaphygiëneregels niet hebben geholpen.

U krijgt aan de hand van veel casuïstiek praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt. De cursus is gericht op behandelaren in de jeugdzorg en ggz, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te haken.

Sprekers: Sigrid Pillen, kinderneuroloog/somnoloog & Els van der Horst, klinisch neuropsycholoog/somnoloog
Datum: dinsdag 9 april 2024
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Locatie: online

Accreditatie: toegekend door LV POH-GGZ, NVvPO en Kwaliteitsregister V&V (2 punten); aangevraagd bij NIP, FGzPt
Kosten: het inschrijfgeld bedraagt: € 49,- | Bij deelname aan dit webinar ontvangt u € 10 korting op het inschrijfgeld van de verdiepende sessie op 31 mei. U kunt beide nascholingen ook los van elkaar volgen.
Doelgroep: K&J psychologen en psychotherapeuten, POH-GGZ, verpleegkundigen GGZ; andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie over dit webinar en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier, of bekijk de flyer van het evenement.

– – –

Slaapproblemen bij kinderen en jongeren met psychische problematiek | Verdiepende sessie

Slaapproblemen komen veel voor, zowel bij jonge kinderen als bij adolescenten, en zijn een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische stoornissen. Omgekeerd zorgen psychische stoornissen vaak voor slaapproblemen, die meestal ernstiger en hardnekkiger zijn. In deze masterclass gaan we dieper in op de relatie tussen slaapproblemen en psychische problematiek, zoals ADHD, autisme en trauma. Met een pragmatische insteek krijgt u handvatten over de analyse van slaapproblemen op de kinder- en adolescente leeftijd en leert u hoe u slaapbehandeling kunt integreren in uw dagelijkse praktijk.

We zullen met name ingaan op hardnekkige doorslaapproblemen op de kinderleeftijd en de aanpak van verschoven ritmes in combinatie met chronische insomnie op de puberleeftijd, omdat die in de praktijk de meeste uitdaging geven. De cursus is gericht op behandelaren in de jeugd ggz en jeugdzorg, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te haken.

Sprekers: Sigrid Pillen, kinderneuroloog/somnoloog & Els van der Horst, klinisch neuropsycholoog/somnoloog
Datum: vrijdag 31 mei 2024
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: ReeHorst, Ede

Accreditatie: toegekend door FGzPt en NVvPO (4 punten); aangevraagd bij NIP, LV POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V
Kosten: het inschrijfgeld bedraagt: € 279,- | Neemt u tevens deel aan het webinar Lichtpuntjes in de donkere nacht op 9 april, dan ontvangt u € 10 korting op het inschrijfgeld van deze verdiepende sessie. U kunt beide nascholingen ook los van elkaar volgen.
Doelgroep: K&J psychologen en psychotherapeuten, POH-GGZ, verpleegkundigen GGZ; andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie over deze verdiepende sessie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier, of bekijk de flyer van deze masterclass.

       

Geen reactie's

Geef een reactie