Voorzitter Nederlandse ggz vertelt over toekomstvisie voor de zorg

Voorzitter Nederlandse ggz vertelt over toekomstvisie voor de zorg

Voorzitter Nederlandse ggz vertelt over toekomstvisie voor de zorg

Sinds september dit jaar is Ruth Peetoom de nieuwe voorzitter van brancheorganisatie de Nederlandse ggz. In de podcast Voorzorg van nieuwsplatformen Skipr en Zorgvisie vertelt ze over de indruk ze tot nu toe heeft gekregen van de geestelijke gezondheidszorg. Ook geeft Peetoom in deze podcast aan wat haar visie is voor de toekomst van deze sector en hoe ze kan bijdragen aan het verbeteren van de (toegang tot) mentale zorg in Nederland.

Als voormalig predikant en voorzitter van het CDA heeft Ruth Peetoom in het verleden al veel te maken gehad met het thema geestelijke gezondheidszorg en met de organisatie en invulling hiervan in ons land. In haar nieuwe functie bij de Nederlandse ggz hoopt ze ervoor te kunnen zorgen dat mensen sneller beschikking krijgen tot de juiste zorg en dat er meer wordt samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Hoewel er duidelijk verbeterpunten zijn waaraan gewerkt moet worden, is haar beeld van de zorgverlening binnen de ggz positief: “Allereerst ben ik heel erg onder de indruk van de manier waarop mensen toegewijd zijn en betrokken als zorgverleners bij hun vak – dat is echt iets waar we ontzettend zuinig op moeten zijn – en van de professionaliteit”, vertelt Peetoom in de podcast. “Voor verschillende aandoeningen en situaties hebben wij in Nederland goede zorg georganiseerd. Waar we voor moeten zorgen, is dat die medewerkers zo gemotiveerd kunnen blijven, en dat ze zich betrokken voelen bij wat er gebeurt. Daar is wel werk aan de winkel.”

“En daarnaast zijn er ook nog andere problemen natuurlijk”, vervolgt ze. “Er zijn heel veel mensen die een beroep doen op de ggz: zo’n 1,2 miljoen per jaar alleen al bij de instellingen. En dat betekent dat het iets is waar we met elkaar soms ook vastlopen in dat er niet op tijd goede zorg beschikbaar is, of dat de kosten zo hoog worden dat mensen in de zorg elkaars concurrent worden bijna. Dat is niet goed, met die ontwikkelingen moeten we echt collectief aan de slag.”

Het zorgprestatiemodel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd zou de administratieve lasten in ieder geval vast een stuk moeten gaan verlichten, en het is de bedoeling dat instellingen ook beter zicht krijgen op de bekostiging van geleverde zorg. In de praktijk zijn er echter nog wat hobbels op de weg, zo blijkt onder andere uit pilots. Peetoom: “Die pilots gaven, wat zullen we zeggen, een wat hybride beeld. Dat is dan iets waar je op bij moet stellen, want de bedoeling was dat het beter zou gaan. Als de pilots laten zien dat dat nog niet zo is, dan betekent het dat je aan knoppen moet gaan draaien. En dat gebeurt op dit moment, we zitten er middenin.” Samen met zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en andere betrokken organisaties, is de Nederlandse ggz momenteel dus nog druk bezig om het nieuwe systeem te verbeteren.

Vooruitkijkend naar de toekomst, hoopt Peetoom dat er een aantal dingen veranderd zullen zijn in de geestelijke gezondheidszorg wanneer haar voorzitterschap ten einde loopt: “Ik hoop dat we dan sowieso veel meer aandacht zullen hebben voor de mentale gezondheid. Het mooie is dat ik daarvoor uit mijn ‘vorige levens’ echt een netwerk meebreng – met woningbouwverenigingen, schuldhulpverlening en gemeenten – waarmee ik dat onder de aandacht kan brengen.” Daarnaast hoopt ze (eindelijk) het stigma over de geestelijke gezondheid te kunnen doorbreken, de gezondheidszorg betaalbaar te kunnen houden voor de volgende generatie en te kunnen zorgen voor goede omstandigheden en werkplezier voor medewerkers in de zorg.

Meer informatie over de podcast en de mogelijkheid om deze aflevering terug te luisteren, vind je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie