terugvordering eigen bijdragen?

GGZEURO

terugvordering eigen bijdragen?

In dit stuk beschrijven we een mogelijke reden om eigen risico terug te vragen.

Gecontracteerde zorgverleners hebben vaak te maken met budgetplafonds. Zodra de budgetten worden overschreden vorderen zorgverzekeraars uitgekeerde gelden terug nadat het zogenaamde schadelast jaar volledig is afgesloten. Dit is soms jaren nadat het boekhoudkundige jaar van de zorgverleners is afgesloten en het komt dan ook vaak als onverwachte last in een heel ander boekjaar.

Ggz.nl heeft eerder over deze gang van zaken geschreven en je kunt er natuurlijk van vinden wat je vindt. Vanuit de zorgverlener gezien is het diefstal. Immers, er is een product (zorg) geleverd en de afnemer (de verzekeraar) kan na gebruik van het product zonder pardon het geld terugvorderen. Anderzijds kan worden beargumenteerd dat de zorgverlener niet meer producten kan verkopen dan waarover afspraken zijn gemaakt.

De onderbelichte partij in de discussie is vaak de cliënt, verzekerde, patiënt of hoe je de persoon ook noemen wilt. Deze verzekerde heeft betaald voor verlening van zorg en de zorg is ook daadwerkelijk geleverd. De levering is in dit geval ten koste gegaan van de zorgverlener, die op zijn beurt weer werkt in dienst van de zorgverzekeraar. Maar; ook de verzekerde heeft betaald voor de behandeling. Allereerst via de premie aan de verzekeraar. Deze wordt niet achteraf verlaagd. Nog opmerkelijker is dat het betaalde eigen risico niet door de zorgverzekeraar wordt terugbetaald.

Samengevat heeft de zorgverzekeraar drie voordelen van de gehanteerde methode.

  1. Zorgverleners verlenen gratis diensten waarvoor de zorgverzekeraar wettelijk verantwoordelijk is.
  2. Verzekerden betalen premie zonder tegenprestatie van de zorgverzekeraar.
  3. Verzekerden betalen eigen risico die direct in de zak van de zorgverzekeraar kan worden gestoken.

 

Zie ook

https://ggz.nl/zorgverzekeraars-en-ggz/

https://ggz.nl/angst-voor-zorgverzekeraars-in-de-ggz/

Geen reactie's

Geef een reactie