Stichting helpt psychische en maatschappelijke weerbaarheid te vergroten

Stichting helpt psychische en maatschappelijke weerbaarheid te vergroten

Stichting helpt psychische en maatschappelijke weerbaarheid te vergroten

– Persbericht Stichting Door & Voor –

Kent u onze stichting Door & Voor? Zo niet dan stellen wij ons graag voor.

De hoofddoelstelling van onze vrijwilligersorganisatie is het ondersteunen van personen die willen werken aan het versterken van hun mentale of maatschappelijke weerbaarheid en welbevinden.

Wij zijn inmiddels al weer ruim twintig jaar actief in het oostelijk deel van Noord-Brabant en de Bommelerwaard. De meerwaarde van onze preventieve aanpak wordt door hen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing steeds meer gewaardeerd. Ook beleidsmedewerkers en bestuurders in het sociaal domein onderkennen de meerwaarde van onze aanpak.

Door & Voor sluit daarmee prima aan bij de actuele beleidswens van lokale overheden, om de zorg “naar de voorkant te organiseren”. Dat is ook de reden dat bijna alle gemeenten in ons werkgebied het initiatief vanuit de WMO – middelen ondersteunen.

Bij Door & Voor kunnen de mensen met een maatschappelijke en/of psychische kwetsbaarheid terecht. Zij gaan met ondersteuning van vrijwilligers met ervaring én ondersteund door ons kernteam aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en -ontplooiing.

Wij bieden met onze ervaringswerkers cursussen aan (o.a. “Maak Werk van Eigen Ervaring”, “Herstellen Doe Je Zelf” en “Honest Open Proud”). Daarnaast verzorgen wij ook interne trainingen, geven advies en voorlichting aan o.a. wijkteams, buurtwerkers en POH’s GGZ en leiden wij crisiskaartconsulenten op en introduceren hulp- en crisiskaarten. Een heel pakket aan diensten waar men als deelnemer uit kan kiezen. Wanneer er in een gemeente voldoende vrijwilligers met ervaring aan de slag willen met een zelfhulpgroep, dan zal Door & Voor een dergelijk initiatief van harte ondersteunen en faciliteren.

Komt u iemand tegen in uw werk die de regie over zijn of haar leven wil (her)pakken, laat hen contact opnemen met Door & Voor. Snel daarna volgt een gesprek over wat men op wil pakken. In algemene zin is dat het volgen van een cursus of interne training, waarna men afhankelijk van de persoonlijke interesse als vrijwilliger aan de slag kan.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij naar onze website (www.doorenvoor.nl) of neem contact op met onze coördinator Ivonne Berkers (06-30009403). Voor belangstellenden die mogelijk bij en met ons aan de slag willen, hebben wij ter illustratie een flyer bijgevoegd.

Bekijk hier de flyer van Stichting Door & Voor.

Geen reactie's

Geef een reactie