Prenatale Stress en de ontwikkeling van het Kind

GGZ Vaktijdschrift GGZV

Prenatale Stress en de ontwikkeling van het Kind

Is stress voor de geboorte van invloed op de ontwikkeling van kinderen?

In de komende editie van GGZ Vaktijdschrift GGZV wordt een literatuuronderzoek gepresenteerd dat is uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam.

Moederlijke stress is negatief voor psychomotorische ontwikkeling van kinderen.

Het literatuuronderzoek laat zien dat er bewijs is voor een negatief effect van milde Prenatale Moederlijke Stress, ofwel PNMS op de cognitieve en psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Met enige terughoudendheid concluderen de onderzoekers dat er een oorzakelijk verband is tussen milde stress en negatieve ontwikkelingsuitkomsten van het kind.

Deze resultaten ondersteunen eerdere studies waarin een relatie tussen stress en ontwikkelingsproblemen bij kinderen werden gevonden.

Uitgave 3 van GGZ Vaktijdschrift wordt verwacht op 10 juni.

Kijk ook op GGZ Vaktijdschrift | GGZV

Prenatale-Moederlijke-Stress-Rechtuijt-Noordermeer-GGZV-2019.1.7

Geen reactie's

Geef een reactie