Opinie: maak binnen de ggz gebruik van de toegepast psycholoog

Opinie: maak binnen de ggz gebruik van de toegepast psycholoog

Opinie: maak binnen de ggz gebruik van de toegepast psycholoog

Eerder klonken er zorgelijke berichten over een gebrek aan praktische ervaring bij recentelijk afgestudeerde, behandelend psychologen. In antwoord hierop, verscheen in Trouw een opiniestuk waarin gepleit wordt voor het grootschaliger inzetten van de hbo toegepast psycholoog. Zij hebben een opleiding gehad die juist meer op de praktijk is gericht, waardoor ze het gat – dat de afgelopen jaren steeds groter is geworden – goed zouden kunnen opvullen.

Een ideale oplossing, zou je denken. Toch wordt de toegepast psycholoog tot nu toe maar weinig ingezet binnen ggz-instellingen. “Wat mij al lange tijd verbaast, is dat een grote (relatief nieuwe) beroepsgroep in de ggz volledig buitenspel wordt gezet: de hbo toegepast psycholoog heeft een vierjarige opleiding achter de rug, waarin juist het praktische gedeelte vooropstaat. De oplossing lijkt dus simpel: bundel de krachten van de psychologen op universitair (wo) en hbo-niveau. Helaas zit daar een kink in de kabel: zorgverzekeraars vergoeden de kosten die gemaakt worden door de hbo toegepast psycholoog in de ggz niet”, schrijft Petra Kuiper-Idi Moto in Trouw.

Ook in de nabije toekomst lijkt er nog geen ruimte te zijn voor vergoeding van behandelingen door toegepast psychologen. Dit zou onder andere te maken hebben met een gebrek aan vertrouwen in het kunnen behandelen onder eigen professionele verantwoordelijkheid. “Bijzonder, want dit levert bij andere hbo-beroepen veel minder weerstand op. En die overtuiging is nog vreemder wanneer je kijkt naar de kritiek van Ponds op de wo-psycholoog”, klinkt het in het artikel. Die kritiek is nu juist gericht op het ontbreken van praktijkervaring.

Een gemiste kans, volgens Kuiper-Idi Moto: “Terwijl een groot deel van deze gemotiveerde afgestudeerden heel graag aan de slag wil in de ggz, wordt nu de keus gemaakt om deze beroepsgroep (opnieuw) buiten de bekostigingslijst te houden. Wat mij betreft is het tijd om de hbo toegepast psycholoog te erkennen als volwaardig zorgverlener. Bundel de praktische kracht van de hbo toegepast psycholoog met de theoretische kennis van de wo-psycholoog en ga gezamenlijk aan de slag om de wachtlijsten weg te werken.”

Lees het volledige opiniestuk op de website van Trouw.

4 Reactie's
 • Gijs van Beusekom
  Geplaatst op 17:47h, 27 november Beantwoorden

  Volledig mee eens. Hoogopgeleide coaches/therapeuten (waaronder Toegepast Psychologen) kunnen een hele belangrijke rol spelen binnen de GGZ-keten. Ze kunnen een bijdrage leveren aan de preventie van DSM-stoornissen, aan wachttijd verkorting en aan terugvalpreventie.

 • Liz
  Geplaatst op 11:07h, 15 april Beantwoorden

  Ik ben er niet mee eens, ik vind juist dat ze minder praktijk moeten uitoefenen en meer communicatie en dit is weer te bureaucratie., we hebben al voldoende praktische krachten. Dit zegt echt totaal niets terwijl we ons moeten focussen op de mens zichzelf, niet commercieel theoretisch.

 • N.D
  Geplaatst op 14:24h, 14 januari Beantwoorden

  Ik wil al ongeveer 1 jaar starten met de studie toegepaste psychologie deeltijd, echter is het moeilijk om iemand te vinden die mij wil beoordelen? Gemiste kans voor de stijgende mentale klachten binnen de maatschappij!

 • Natalie Dijk
  Geplaatst op 19:11h, 27 februari Beantwoorden

  Ik volg de opleiding tot toegepast psycholoog en werk als ambulant maatschappelijk werkende. Hierbij doe ik ontzettend veel praktijkervaring op en mag ik ook meekijken/doen met (groeps)behandelingen. Praktische krachten zijn er juist veel te weinig en wordt er maar doorgestudeerd. De toegepast psycholoog zou zoveel kunnen betekenen om bijvoorbeeld taken over te nemen van de psycholoog/orthopedagoog.
  Ik vind het jammer dat de toegepast psycholoog niet goed benut wordt en dat er geen vergoedingen zijn vanuit de zorgverzekering. Hierdoor twijfelen ook veel mensen om door te gaan met de opleiding of toch iets anders kiezen. Zeker een gemiste kans!

Geef een reactie