Advies voor strengere eisen aan ggz-behandelaren

Advies voor strengere eisen aan ggz-behandelaren

Advies voor strengere eisen aan ggz-behandelaren

Beroepsverenigingen voor psychologen trekken aan de bel en waarschuwen voor een gebrek aan opleiding en bekwaamheid onder behandelend psychologen. Hierover schrijft Trouw deze week. De beroepsgroep heeft een advies uitgebracht aan het ministerie van volksgezondheid om bepaalde minimumeisen te stellen aan psychologen.

Het probleem komt volgens Rudolf Ponds, afdelingshoofd Medische Psychologie en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, voort uit een inkorting van psychologieopleidingen in het verleden. Hierdoor is de studie anders ingericht en hebben afgestudeerde psychologen tegenwoordig vooral theoretische kennis opgedaan, maar weinig praktijkervaring.

“Op dit moment worden patiënten behandeld door duizenden psychologen met alleen een universitaire opleiding van vier jaar achter de rug, die vooral theoretisch is. […] Voor behandelend psychologen werd eind jaren negentig een extra opleiding van twee jaar in het leven geroepen, een beetje zoals het co-assistentschap bij artsen. Toen al was het doel dat alle zelfstandig behandelend psychologen binnen een paar jaar zo’n opleiding zouden doen, waarna ze in het zogenoemde ‘BIG-register’ zouden komen, wat de kwaliteit van Nederlandse zorg waarborgt. Maar voor die opleiding zijn weinig plekken, terwijl de vraag naar geestelijke gezondheidszorg in de afgelopen twintig jaar steeg”, schrijft Trouw. Dat lager opgeleide psychologen goedkopere krachten zijn voor zorginstellingen, helpt volgens Ponds niet mee.

Het verschil tussen therapeuten met verschillende titels in de geestelijke gezondheidszorg, leidt nu nog tot veel verwarring. Ook voor huisartsen zou het niet altijd duidelijk zijn naar welke therapeut een patiënt moet worden doorverwezen. De staatssecretaris van VWS riep de beroepsverenigingen dan ook op om met een advies te komen over hoe deze verwarring kan worden verminderd.

“Het advies aan het ministerie is om alles terug te brengen tot één BIG-basispsychologenberoep voor patiënten met algemenere klachten, en twee gespecialiseerde beroepen voor patiënten met complexere klachten. Dat basisberoep moet binnen tien jaar het ‘absolute minimum’ worden waar een patiënt op moet kunnen rekenen”, aldus Trouw.

Met deze aanpak zouden – hoe tegenstrijdig het ook klinkt – de wachtlijsten in de ggz zelfs korter kunnen worden. “Juist verkeerde behandelingen door onervaren behandelaars zouden ertoe leiden dat sessie na sessie mislukt, waardoor mensen soms als ‘draaideurcliënten’ in de ggz blijven hangen”, zo is te lezen in het artikel.

Geef een reactie