Onderzoek naar zeewier tegen Alzheimer

Onderzoek naar zeewier tegen Alzheimer

Onderzoek naar zeewier tegen Alzheimer

Nieuwe studies laten zien dat het eten van zeewier een gunstig effect heeft op de hersenen, en de ontwikkeling van Alzheimer mogelijk afremt. In onderzoeken met muizen bleek het Aziatische plantje Sargassum fusiforme het ontstaan van Alzheimer-gerelateerde klachten grotendeels tegen te gaan.

Een van de belangrijke verschijnselen bij Alzheimer is de ophoping van eiwitten in de hersenen tot zogenaamde plaques: aan elkaar geplakte, onoplosbare eiwitdraden. De naam van dit eiwit is bèta-amyloïd; doordat er steeds meer amyloïde eiwitten samenklonteren tussen zenuwcellen worden de plaques steeds groter, en onderzoekers denken dat dit een van de factoren is die de hersenfuncties belemmeren.

Chinese geneeskunde

Onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Hasselt hebben nu het Aziatische zeewier in verband gebracht met een verminderde ontwikkeling van amyloïde eiwitten in het brein. Uit een eerdere studie bleek al dat plantensterolen (plantaardige, cholesterolachtige stoffen) de afzetting van amyloïde eiwitten kan verminderen door een bepaalde receptor in de hersenen te activeren. Onderzoeker Tim Vanmierlo vertelt aan Eos Wetenschap dat de lokale plantensterolen niet werkten, en dat ze naar de Traditionele Chinese Geneeskunde hebben gekeken om uiteindelijk bij zeewier uit te komen. Het zeewier Sargassum fusiforme bleek het stofje Saringosterol te bevatten, die de betreffende receptor in de hersenen zou kunnen activeren.

Zeewierdieet

Om dit te testen hebben ze muizen onderzocht met symptomen van Alzheimer. Een deel van deze muizen kreeg zeewier te eten en werd getest op hun cognitieve vermogen. De resultaten werden vergeleken met de prestaties van de muizen die geen zeewier hadden gekregen. Het bleek dat de muizen die wel zeewier hadden gegeten beter in staat waren om bekende objecten van nieuwe, onbekende objecten te onderscheiden. Hun herkenningsvermogen en geheugen was beter dan van de muizen uit de controlegroep. Daarnaast was bij de groep met zeewier de ontwikkeling van de schadelijke eiwitten in de hersenen verminderd: in de cortex (hersenschors) tot 70 procent en in de hippocampus – betrokken bij geheugen en oriëntatie – tot 81 procent.

Samenwerking

Er wordt nog verder onderzocht welke stoffen in het zeewier (naast Saringosterol) verantwoordelijk zijn voor de positieve effecten in de hersenen. Monique Mulder van het Erasmus MC laat weten: “We werken samen met Ocean University in het Chinese Qingdao. Zij gaan uit van de filosofie dat je niet alleen de stof moet geven die een gunstig effect heeft, maar ook een remmende stof die de ongunstige effecten onderdrukt. In het Westen was deze holistische gedachte lang taboe, maar ik bemerk een omslag in het denken.”

Zo kan het goed mogelijk zijn dat verschillende inhoudsstoffen uit het Aziatische zeewier met elkaar samenwerken om de hersenen op positieve wijze te beïnvloeden. De huidige bevindingen zijn een mooie opstap voor vervolgonderzoek naar mogelijke behandelwijzen in de toekomst.

Geen reactie's

Geef een reactie