Onderzoek gestart naar openen bloed-hersenbarrière met geluidsgolven

Onderzoek gestart naar openen bloed-hersenbarrière met geluidsgolven

Onderzoek gestart naar openen bloed-hersenbarrière met geluidsgolven

Recentelijk is er een onderzoek van start gegaan waarin een nieuw soort technologie wordt getest om op effectievere wijze medicatie toe te dienen aan mensen met een hersenaandoening. Het gaat om een techniek waarbij geluidsgolven worden ingezet om de bloed-hersenbarrière – die van nature aanwezig is om de hersenen te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf – tijdelijk en lokaal open te zetten. Deze innovatieve methode wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast en leidt hopelijk tot nieuwe mogelijkheden om hersenaandoeningen in de toekomst beter te kunnen behandelen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Hersenstichting en betreft een samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum, het Amsterdam UMC, LUMC en UMC Utrecht. Door deze samenwerking tussen deskundigen met verschillende expertises, wordt kennis van allerlei hersenaandoeningen gecombineerd en hoopt men de nieuwe techniek uiteindelijk op brede schaal in te kunnen zetten in meerdere soorten behandelingen.

“De bloed-hersenbarrière is het natuurlijke beschermingsmechanisme van onze hersenen”, vertelt Dannis van Vuurden, hoofdonderzoeker en kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum. “Hij beschermt de hersenen voor schadelijke stoffen, maar houdt ook medicijnen tegen. De barrière staat dus letterlijk in de weg voor de behandeling van hersentumoren bij kinderen. […] Het doorbreken van die barrière met geluidstrillingen is mogelijk een belangrijke stap richting betere overleving en kwaliteit van leven voor kinderen met een hersentumor.”

In eerste instantie zal de technologie in het onderzoek, zodra deze gereed is, dan ook worden toegepast in de (experimentele) behandeling van zowel kinderen als volwassenen met een hersentumor. Om de bloed-hersenbarrière tijdelijk open te zetten en daarmee de toegang voor medicijnen te verbeteren, wordt gebruik gemaakt van Focused-Ultrasound (FUS). Voor deze methode is er geen operatie nodig; met behulp van MRI worden heel gericht geluidstrillingen en minuscule belletjes in het bloed gecreëerd, waardoor de bloedvaten tijdelijk open gaan staan. Dit kan exact op de locatie in de hersenen worden gedaan waar het medicijn zijn werk moet doen, zodat de bloed-hersenbarrière op andere plekken in het brein intact blijft. Ook in Canada en de Verenigde Staten wordt deze techniek momenteel onderzocht als toepassing in behandelingen.

“Hersenwetenschappers hebben de laatste jaren enorme stappen gezet”, aldus Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. “We kunnen de bloed-hersenbarrière nu heel lokaal openen en medicatie heel gericht op één plek toedienen. Door dit project te financieren, willen wij als Hersenstichting deze techniek ook in Nederland mogelijk maken”, laat ze weten. “De technologie zal worden ingezet bij de behandeling van hersentumoren en onderzocht worden op veiligheid bij de ziekte van Alzheimer. Maar nog meer hersenaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en depressies zouden we met deze techniek beter kunnen behandelen.”

In onderstaande animatievideo van de Hersenstichting wordt de werking van de bloed-hersenbarrière en van de FUS-technologie nog een keer extra uitgelegd:

Geen reactie's

Geef een reactie