Nieuwe technologie maakt schrijven met hersenen mogelijk bij verlamming

Nieuwe technologie maakt schrijven met hersenen mogelijk bij verlamming

Nieuwe technologie maakt schrijven met hersenen mogelijk bij verlamming

Er wordt al jaren veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de handicaps van mensen die verlamd zijn wat te verlichten. Zo worden er steeds betere hulpmiddelen ontwikkeld en worden de technologieën steeds geavanceerder. Onderzoekers zijn er nu in geslaagd om een eerder bedachte techniek verder te optimaliseren, waardoor mensen letterlijk hun gedachten kunnen gebruiken om letters en woorden op een computerscherm te laten verschijnen. Hierover schrijft nieuwsplatform Scientias.

In eerdere experimenten was het al gelukt om proefpersonen letters op een virtueel toetsenbord te laten aanwijzen met hun gedachten. Op deze manier konden ze tot 40 tekens per minuut ‘typen’, wat destijds een bijzonder record was. Met een nieuwe techniek in het huidige onderzoek, kreeg de proefpersoon het echter voor elkaar om zelfs 90 tekens per minuut op een scherm te laten verschijnen; een ruime verdubbeling van het oude record.

Hoe het de onderzoekers en de proefpersoon gelukt is om de snelheid zoveel te verhogen? Ze lieten de proefpersoon – een man van 65 jaar die vanaf zijn nek verlamd is – nu in gedachten de beweging namaken die je normaal met de hand maakt wanneer je een letter schrijft. In de hersenen werden twee elektroden geïmplanteerd in een gebied dat betrokken is bij het aansturen van bewegingen van de rechterhand. Deze elektroden waren vervolgens in staat om verschillende signalen te onderscheiden die bij specifieke letters uit het alfabet horen.

Onderzoeker Frank Willett licht dit verder toe: “Het systeem is zo snel omdat elke letter een zeer onderscheidend activiteitenpatroon oproept. Hierdoor is het voor een algoritme relatief eenvoudig om de letters van elkaar te onderscheiden.” En zo kon de computer op hoge snelheid de letters op het scherm laten verschijnen.

“Onze belangrijkste missie is om mensen met ernstige spraak- of motorische beperkingen te helpen communiceren”, aldus Leigh Hochberg van het onderzoeksteam. “En de snelle, nauwkeurige neurale decodering van handschrift markeert een opwindend nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van bruikbare neurotechnologieën.” Ook heeft hij veel lof over de proefpersonen die aan het onderzoek hebben meegeholpen: “Het is hun pioniersgeest die ons niet alleen in staat stelt nieuwe inzichten te krijgen in de menselijke hersenfunctie, maar die leidt tot het creëren van systemen die andere mensen met verlammingen zullen helpen.”

Het volledige bericht op Scientias lees je hier, of bekijk het wetenschappelijke artikel dat gepubliceerd is in het tijdschrift Nature.

Geen reactie's

Geef een reactie