Minds Dementie Screenings Batterij (MDSB)

FIG 1 en 2 Finger Tapping bij ouderen

Minds Dementie Screenings Batterij (MDSB)

Deze screeningsbatterij is een onderdeel van het geautomatiseerde testpakket Minds en kan online
worden afgenomen (Minds Online). Met deze batterij kan bij een persoon het aantal cognitieve
beperkingen worden vastgesteld om te bepalen of er sprake kan zijn van een beginnende
dementie. De batterij bestaat uit een 6-tal korte tests, die in ongeveer 30 minuten kan worden
voltooid.

Elk van de 6 testuitslagen van deze testbatterij die bij de persoon is afgenomen kan een beperking
inhouden op een van de betrokken cognitieve domeinen. Bij 5 van de 6 tests is sprake van een
beperking als de score minstens 2 standaard deviaties in negatieve zin afwijkt van de norm. Bij
elke test wordt door het programma automatisch de best passende normgroep gezocht, op basis
van leeftijd, geslacht en opleiding.

De cognitieve domeinen en de tests zijn de volgende:
1. Verbaal (korte) termijn geheugen: de Acht Woorden Test (8WT).
(Er is sprake van mondelinge afname, en de gereproduceerde woorden worden door het
programma opgenomen. Naderhand kan de reproductie eenvoudig worden geanalyseerd.)
2. Visueel geheugen: Corsi Blocks (CORSI).
3. Executief functioneren: Meander Test MEANDER).
(Het gereproduceerde Meander patroon kan direct of naderhand worden beoordeeld.)
4. Taalfunctie: FLUENCY (dieren).
(Woordproductie wordt opgenomen en scoring kan direct of naderhand plaatsvinden.
5. Snelheid werkgeheugen: Geheugen Vergelijkings Test (GVT).
6. Subjectieve klachten: Cognitive Failure Questionnaire (CFQ25).
Bij 4 of meer beperkingen kan mogelijk sprake zijn van een beginnende dementie. In dat geval is
het raadzaam om bij de persoon nader (uitgebreider) onderzoek te doen.
Meer informatie: info@mindsware.nl of nbrand@mindsware.nl
Hierna volgt een voorbeeldrapport (beknopte versie) van een testafname:
MINDS DEMENTIE SCREENING
INDICATIESTELLING VOOR CLIENT MET ID-CODE: CLIENT
=============================================================
Naam: Cliënt
Geslacht: M
Opleidingsniveau: 6 (systeem Verhage, 1964)
Geboren: 1957-09-06
Datum screening: 2023-12-02
Leeftijd: 66:2:26
Sessie: 1
————————————————————-
Verbaal geheugen (Acht Woorden Test – 8WT)
Uitkomst: Er is GEEN beperking geconstateerd.
Beste normgroep: Gezonde ouderen, N=102, Lft > 64 jaar
————————————————————-
Visueel geheugen (Corsi Block Tapping Test – CORSI)
Uitkomst: Er is GEEN beperking geconstateerd.
Beste normgroep: Volwassenen (M+V), N=50, 31-45 jaar, versie Minds
————————————————————-
Executief functioneren (Meander Test – MEANDER)
Uitkomst: Er is GEEN beperking geconstateerd.
Oordeel volgens beslisregels ADS-6
————————————————————-
Taalvloeiendheid (Verbal Fluency Test – FLUENCY)
Uitkomst: Er is een beperking geconstateerd.
Beste normgroep: Normpopulatie M/V, N=100, Gem.Lft 53.2 jaar
————————————————————-
Cognitieve snelheid (Geheugen Vergelijkings Test – GVT)
Uitkomst: Er is GEEN beperking geconstateerd.
Beste normgroep: Gezonden, Leeftijdsgroep 70-jarigen, N=42, p&p-versie
————————————————————-
Cognitieve klachten (Cognitive Failures Questionnaire – CFQ25)
Uitkomst: Er is GEEN beperking geconstateerd.
Beste normgroep: Mannen, 66-79 jaar, N=85
=============================================================
Aantal beperkingen geconstateerd: 1
Conclusie: Er is geen reden om aan te nemen dat sprake is van (beginnende) dementie

Overzicht van alle MINDS tests

Geen reactie's

Geef een reactie