Interview 3 GGZopmaat

Interview 3 GGZopmaat

Interview 3 GGZopmaat

Vandaag het derde en laatste deel van het interview met Melanie van Roekel over GGZopmaat. Volgens hen hét alternatief voor GGZ Nederland. Van Roekel vertelt hoe GGZ Opmaat de resultaten van GGZ Opmaat en de GGZ sector gaat monitoren. De centrale vraag van ggz.nl; Is ROM dom?

Op welke manier gaat GGZ Opmaat de resultaten van GGZ Opmaat en de GGZ sector in het algemeen monitoren? Gaat GGZ Opmaat zich bijvoorbeeld bezig houden met wetenschappelijk onderzoek, benchmarken of andere vormen van monitoring van de sector? Is ROM dom?

GGZopmaat zal zich in de toekomst zeker bezig gaan houden met wetenschappelijk onderzoek maar absoluut niet met benchmarken omdat dit voor ons een doorn in het oog is. Als we een kleine uitstap naar het benchmarken met ROM gegevens maken zien we dat de privacy van de patiënt hiermee voortdurend word geschonden. Privacy oftewel vertrouwen.. dat is toch de basis van ons werk?! Bovendien kan met de gebruikte instrumenten nauwelijks de kwaliteit van de aanbieder gemeten worden, volgens Jim van Os maar 5% en dat is zeker het geval bij kleine aanbieders met een generalistisch aanbod. Zie verder bezwaren ROM op onze website onder het kopje “regeldruk”. Het wetenschappelijk onderzoek dat wij gaan verrichten zal zich richten op de vragen welke wij ontvangen vanuit de sector maar ook op het opnieuw onderzoeken van de basis waarop zorgverzekeraars nu hun macht op de GGZ beoefenen. De sector an sich zullen wij monitoren middels andere instrumenten welke nog in ontwikkeling zijn. Verder monitoren wij nauwlettend de onderzoeken welke worden gedaan en hebben toevallig onlangs de NOS om een verklaring en rectificatie gevraagd gezien het gebruiken van misleidende cijfers in het item over Menzis welke een “revolutionair plan” zou hebben om de GGZ kosten te verlagen. De gepresenteerde cijfers kwamen niet overeen met die van het RIVM. Er werd echter wel naar het RIVM gerefereerd waardoor deze misbruikt zouden kunnen worden door zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders als frame om de marktpositie van de (vrijgevestigde) concurrentie te verzwakken. Deze brief en de reactie van de NOS kunt u teruglezen op onze website; www.ggzopmaat.nl

Hoe ziet GGZopmaat de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg en welke rol neemt GGZopmaat in in deze toekomst?

Het voornemen van GGZ op maat is zoveel mogelijk (oud)patiënten en GGZ-professionals bij elkaar te brengen. Alleen gezamenlijk kunnen wij een vuist maken naar de overheid en de zorgverzekeraars. Wij willen horen van de mensen waarin de huidige GGZ niet functioneert. Daar gaan wij ons de komende tijd op richten, door een stevige organisatie te worden, door een actieve gesprekspartner te zijn voor iedereen die ons wenst te spreken en ons om advies vraagt. Het gaat erom ons publiekelijk te verweren tegen de huidige ontwikkelingen.
Iedereen kan zich kosteloos bij ons aansluiten, meepraten en meedenken. Wij zijn heel toegankelijk. In de geestelijke gezondheidszorg gaat het om de geest van de mens, om de mens, het individu. De mening, het gevoel en de beleving van ieder mens telt en worden door ons gehoord en vertaald”.

Waarom is GGZ Opmaat nodig?

“GGZopmaat is nodig omdat de huidige situatie de intentie van gehele Geestelijke gezondheidszorg uit zijn verband trekt. De cliënt staat niet meer centraal en externe partijen zoals zorgverzekeraars (gevoed door banken) bepalen welke zorg iemand (vergoed) kan krijgen in plaats van dat de deskundige deze inschatting kan maken. Het huidig beeld binnen de GGZ geeft bijvoorbeeld middels wachtlijsten, toenemende suïcide, onvrede van werknemers en patiënten, vastgestelde behandelschema’s en frequenties e.d. duidelijk aan dat de maat vol is omdat er bijna geen GGZopmaat meer word geboden? De patiënt staat niet meer centraal maar is van mens tot nummer gemaakt. Het gaat niet meer over geestelijke gezondheidsZORG. In plaats van zorg te dragen voor de gezondheid van de geest word er nu zorg gedragen voor de reductie van de gezonde geest”.

hoe is GGZ Opmaat tot stand gekomen?

“GGZopmaat is opgebouwd vanuit gelijkgestemde en bestaat uit (ex-)GGZ-patiënten en professionals. Het is ontstaan vanuit het hart oftewel doorgaans de reden wat maakt dat wij hulpverlener zijn geworden of om hulp vragen. Veel vrijgevestigde GGZ-aanbieders werken in groepspraktijken en deze zijn vaak weer gebundeld in coöperaties en netwerken. Ook zijn bijna alle vrijgevestigden aangesloten bij een of meer beroepsverenigingen. Veel bezwaren die GGZopmaat heeft tegen de industrialisering in de GGZ worden gedeeld door deze groepen maar er zijn ook veel medestanders bij GGZ-instellingen en bij de patiënten en cliënten. GGZopmaat wil deze krachten bundelen”.

GGZ opmaat hét alternatief voor GGZ Nederland

 

https://ggz.nl/alternatief-voor-ggz-nederland/

https://ggz.nl/angst-voor-zorgverzekeraars-in-de-ggz/

Geen reactie's

Geef een reactie