Herstel na langdurige psychotische klachten beter dan verwacht

Herstel na langdurige psychotische klachten beter dan verwacht

Herstel na langdurige psychotische klachten beter dan verwacht

Uit een grootschalig Nederlands onderzoek – waar ruim 2300 patiënten uit verschillende ggz-instellingen aan meededen – is gebleken dat het herstelproces bij een aanzienlijk deel van de patiënten met langdurige psychotische aandoeningen stukken beter verloopt dan doorgaans wordt verwacht. Zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg als binnen de maatschappij heerst het idee dat de kans op herstel en terugkeer naar een ‘normaal’ leven gering is voor mensen die lijden aan psychoses. De resultaten van deze onlangs gepubliceerde studie bieden echter andere, vernieuwende inzichten, zo is te lezen in een artikel van Trouw.

Elf jaar lang werden thuiswonende patiënten in het onderzoek gevolgd om te kijken hoe het herstelproces op symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak verliep. Bij ongeveer veertig procent van de patiënten met langdurige klachten bleek het herstel boven verwachting goed te gaan. Uit de analyse van 11.000 tussentijdse metingen kwam naar voren dat zij gemiddeld ruim een 7 scoren (op een schaal van 1 tot 10) op de meting van geluk, dat ze zingeving in hun leven ervaren en sociale contacten hebben. Onderdelen die voor de patiënten nog wel lastig waren om (zelfstandig) uit te voeren, zijn werk, studie en het huishouden.

Hoofdonderzoeker en hoogleraar herstelbevordering Stynke Castelein hoopt dat de onderzoeksresultaten helpen om de visie op herstel bij deze groep te verbreden: “Er gaat ontzettend veel potentieel verloren. Deze mensen kunnen veel meer dan tot nu toe was aangetoond. […] Deze groep heeft vaak wel zorg nodig om stabiel te blijven, maar dat betekent niet dat ze nooit meer kunnen werken of studeren. Werkgevers zijn bang dat deze mensen snel uitvallen, maar uit het onderzoek blijkt dat juist 90 procent een jaar later nog steeds even goed hersteld is.”

Om beter op de mogelijkheden van patiënten in te kunnen spelen, zal de definitie van ‘herstel’ voor sommigen misschien wat moeten worden aangepast. “Het gaat vooral om ánders kijken naar herstel. Vroeger gold misschien dat als iemand op één gebied, zoals werk, niet helemaal kon meekomen, diegene niet hersteld werd genoemd. Maar dat doet, blijkt uit dit onderzoek, geen recht aan de realiteit”, aldus Castelein aan Trouw.

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over het onderzoek: “Wat we hier als psychiaters van leren, is dat er reden is om hoop te hebben, en hoop te geven aan patiënten. Want ik zal niet ontkennen dat er hulpverleners zijn die verbaasd zullen zijn over dit herstelpercentage.” Een betere samenwerking met het sociaal domein zou wat hem betreft een mooie manier zijn om het herstel van patiënten te bevorderen.

Het wetenschappelijke artikel van de Nederlandse studie is gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry, en kan hier worden bekeken.

2 Reactie's
  • Willem van Staalen
    Geplaatst op 11:44h, 07 juni Beantwoorden

    Blij dit te lezen. Enige jaren geleden werd een ervaringsdeskundige door een PAAZ opgeroepen om een dame met een delict te begeleiden. Na een gesprek van een minuut of dertig kwam de psychiater poolshoogte nemen . Hij stelde verbaasd vast dat de patiënt week naar het restaurant kon. Geen vraag over hoe het resultaat tot stand was gekomen.

  • Anoniem
    Geplaatst op 16:59h, 19 juni Beantwoorden

    Met een delict?

Geef een reactie