Bestuurswissel Stichting IZZ

Bestuurswissel Stichting IZZ

Bestuurswissel Stichting IZZ

Persbericht Stichting IZZ

Radboud Quik is per 1 juli de nieuwe voorzitter geworden van Stichting IZZ. Hij volgt Johan de Leeuw op, wiens maximale bestuurstermijn afliep. Albert-Jan Mante was reeds lid van het bestuur en is onlangs benoemd tot vicevoorzitter namens de werkgevers. Ook is Gert van Enk verwelkomd als nieuw bestuurslid, voorgedragen door brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Wisseling dagelijks bestuur

Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die aangesloten zijn bij IZZ hebben de benoeming van Radboud Quik met enthousiasme ontvangen. Dit onderstreept het draagvlak dat Quik geniet. Met de verschuiving van Quik naar het voorzitterschap ontstaat er een vacature voor vicevoorzitter namens de werkgevers. Deze positie wordt ingenomen door Albert-Jan Mante, die reeds een jaar zitting heeft in het bestuur van Stichting IZZ. Elise Merlijn blijft vicevoorzitter namens de werknemers.

Afscheid Johan de Leeuw

Het vertrek van Johan de Leeuw na een periode van 12 jaar als betrokken voorzitter markeert een belangrijk moment voor Stichting IZZ. Gedurende zijn tijd als bestuursvoorzitter heeft De Leeuw een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Stichting IZZ. Zijn toewijding, expertise en leiderschap hebben mede bijgedragen aan de vorming van de stichting en het versterken van haar positie binnen de zorgsector, specifiek op onderzoek, de contacten met de wetenschap en de projecten in de praktijk op het domein van ‘Gezond Werken in de Zorg’. Met name in en na de Corona-periode hebben deze activiteiten een groei doorgemaakt. Dat is onderstreept met het initiatief van IZZ om het Eigen Risico bij Corona-besmetting te compenseren, als waardering voor zorgmedewerkers. Het bestuur en de collega’s van Stichting IZZ zijn Johan de Leeuw dankbaar voor zijn jarenlange inzet.

Bestuur Stichting IZZ

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. De werkgevers worden vertegenwoordigd door: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ. De werknemers worden vertegenwoordigd door: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg/LAD.

Over Stichting IZZ

IZZ maakt werken in de zorg gezond. Met onze onderzoeken, projecten en programma’s, trainingen en verbetertrajecten, gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek, kunnen zorgorganisaties verzuim en uitstroom verlagen. IZZ helpt zorgmedewerkers goed voor zichzelf te zorgen. Om veerkrachtig te blijven onder druk. Iedereen in de zorg kan bij IZZ terecht voor tools, trainingen en kortingsacties. Voor de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering maakt IZZ gebruik van CZ en VGZ. Een zorgverzekering specifiek voor zorgmedewerkers, afgestemd op het werk in de zorg. IZZ heeft ruim 380.000 leden en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg.

Geen reactie's

Geef een reactie