Ervaringsdeskundigen in de GGZ

ervaringsdeskundige ggz

Ervaringsdeskundigen in de GGZ

Het Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP, geeft inzicht in de functie van de ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker betrokken bij de behandeling. Ze benadrukken binnen de organisatie voortdurend het belang van het perspectief van herstel. Veel cliënten zijn enthousiast, ze zien in de ervaringsdeskundige een rolmodel. Is het een goede ontwikkeling? Ervaringsdeskundigen weten wellicht hoe het is om een bepaalde gebeurtenis mee te maken. Maar ze hoeven geen algemene opleiding te hebben genoten. Kan de ervaringsdeskundige het hele veld wel overzien? Is het niet te kort door de bocht? Of is het juist een goede en wellicht goedkope oplossing voor het verminderen van de druk op de geestelijke gezondheidszorg?

 

In de volgende video komen vier mensen aan het woord over hun visie en ervaring.

Geef een reactie