Opleidingsplaatsen GGZ Verpleegkundigen

geestelijke gezondheidszorg verpleegkundige

Opleidingsplaatsen GGZ Verpleegkundigen

Vijf geestelijke gezondheidszorg instellingen in Noord Nederland gezamenlijk 19 betaalde leer-werk-plekken aanbieden voor verpleegkundigen.

Het gaat om FPC Van Mesdagkliniek, Lentis, Verslavingszorg Noord-Nederland, GGZ Drenthe en GGZ Friesland. Afhankelijk van vooropleiding worden de leerlingen in tweeënhalf tot vier jaar geschoold tot ggz-verpleegkundige. Dit gebeurt in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen en Windesheim Zwolle.

Voor postacademische geestelijke gezondheidszorg-opleidingen is het al langere tijd gangbaar dat leer-werk-plekken gezamenlijk worden aangeboden en dat er betalingen voor de leerlingen tegenover staan.

Ook voor academische stages worden vaak vergoedingen betaald. Dit zijn echter ruim lagere vergoedingen dan standaard CAO salarissen.

https://ggz.nl/ervaringsdeskundigen-in-de-ggz/

https://ggz.nl/wachtlijsten-in-de-ggz-wegwerken/

https://www.skipr.nl/actueel/id36359-ggz-instellingen-bieden-samen-betaalde-scholingsplaatsen-aan.html

Geen reactie's

Geef een reactie