Dieren op een afdeling voor dubbele problematiek – Een kwalitatieve studie naar ervaringen van patiënten en personeel

Dieren op een afdeling voor dubbele problematiek – Een kwalitatieve studie naar ervaringen van patiënten en personeel

Nienke Kool, PhD, is senior researcher. Zij en de mede-auteurs,  Jennifer van Vugt & Ferenc Jonas,
zijn werkzaam bij Centrum Dubbele Problematiek, Fivoor

Nienke Kool en haar collega’s onderzochten de ervaringen over het werken met – en verzorgen van- varkens op een afdeling voor dubbele problematiek 

In GGZ Vaktijdschrift nummer 8 beschrijven Kool en haar collega’s de ervaringen van het werken met dieren op basis van kwalitatief onderzoek. Specifiek werd gezocht wat de aanwezigheid van varkens betekent voor patiënten van een centrum voor dubbele problematiek en of dit bijdraagt aan het leefklimaat en behandelprogramma.

Twee focusinterviews zijn afgenomen, bij patiënten (N=7) en bij personeel (N=7).

De helft van de participanten beschrijft dat ze vooral contact zoeken met de varkens op moeilijke momenten. Als ze van slag zijn, zich erg alleen of eenzaam voelen of tijdens een traumabehandeling. Door bij de varkens te zijn, voelen ze zich gekalmeerd, vrolijken ervan op en het geeft afleiding. Het brengt rust, zonder dat het nodig is om woorden te gebruiken.

Waar patiënten de verzorging als waardevol ervaren, benoemt het personeel echter vooral de last die dit met zich meebrengt. Beide groepen benoemen de therapeutische werking: het biedt niet alleen afleiding en ontspanning, maar vooral meerwaarde op moeilijke momenten. Op basis van de uitkomsten, kan de aanwezigheid van dieren op een afdeling worden aanbevolen, waarbij het van belang is van te voren goed te onderzoeken welk dier geschikt is.

Bekijk het volledige artikel:
pdf (originele publicatie): Dieren op een afdeling voor dubbele problematiek – Een kwalitatieve studie naar ervaringen van patiënten en
personeel
in html: Agressief gedrag en separatie in de GGZ – Invloed van verpleegkundigen en patiënten

Geen reactie's

Geef een reactie