Cursus Jong & Depressief – voor professionals in de jeugdhulpverlening

Cursus Jong & Depressief – voor professionals in de jeugdhulpverlening

Cursus Jong & Depressief – voor professionals in de jeugdhulpverlening

– Persbericht Medilex –

“Maar het lijkt toch wel goed te gaan? Goede resultaten op school, een groep leuke vrienden en een actief sociaal leven.”

Cijfers geven aan dat 1 op de 5 jongeren kampt met psychische problemen zoals depressie en angst. In een gemiddelde klas van 22 leerlingen zit een leerling die op dat moment een depressie doormaakt. Onder jongeren tussen de 16 tot 20 jaar komt depressie met ruim 12% het meeste voor.

Hoe ontstaat een depressie bij kinderen en jongeren? Hoe kun je als behandelaar zo effectief mogelijk jouw kennis en kunde inzetten om te helpen? En hoe zorg je dat jouw patiënt gezond blijft op de lange termijn?

Weet hoe je een depressie bij kinderen en jongeren kunt signaleren en welke ondersteuningsmogelijkheden je hebt!

Tijdens de 2-daagse cursus ga je aan de slag met de volgende thema’s:
Ontstaan van depressie bij kinderen en jongeren
Ontwikkelingsperspectief van een depressie en comorbiditeit
Diverse ondersteuningsmogelijkheden bij depressieve kinderen en jongeren
Belang van vroegsignalering en interventie
Depressie bij jeugdigen als voorspeller voor depressie in het latere leven; hoe (terugval)preventie in te zetten
Interventies en gespreksvoering bij (persisterende) suïcidaliteit

Accreditatie: Voor diverse beroepsgroepen is accreditatie aangevraagd.

Datum: donderdag 6 en 27 juni 2024
Locatie: La Vie Meeting Center, Utrecht

Klik hier voor informatie.

Graag tot ziens!

– – –
* Noot van de redactie: Heb je gedachten over zelfdoding, heb je hulp nodig of maak je je zorgen om een naaste? Neem (anoniem) contact op met 113 Zelfmoordpreventie via chat, of bel 113 of het gratis nummer 0800-0113. De hulplijn is 24/7 geopend. *

Geen reactie's

Geef een reactie