Begrijp en Ontdek Jezelf: een doe-boek voor je mentale gesteldheid

Begrijp en Ontdek Jezelf: een doe-boek voor je mentale gesteldheid

Begrijp en Ontdek Jezelf: een doe-boek voor je mentale gesteldheid

Het nieuwe boek Begrijp en Ontdek Jezelf van Ada Duwaer-Peters biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om zelf aan de slag gaan met het versterken van hun mentale gezondheid. Het boek bevat onder andere 246 stellingen waarmee de lezer de eigen mentale gesteldheid kan beoordelen op een schaal van 10 punten. Met deze stellingen als uitgangspunt, kan vervolgens een plan van aanpak voor het eigen gedrag worden gemaakt aan de hand van een stappenplan dat de auteur heeft beschreven. Het stappenplan is gestoeld op een combinatie van gedragstherapeutische en psychoanalytische principes. De stellingen zijn geselecteerd op basis van een wetenschappelijk verantwoorde theorie, die in het boek gepresenteerd wordt.

Zoals de titel al aangeeft, gaat het in het boek om het begrijpen en ontdekken van jezelf. Het boek geeft een systematische methode om na te gaan wat de sterke punten in het dagelijkse functioneren zijn en wat de punten zijn waar de lezer minder tevreden over is. Met behulp van het in het boek gepresenteerde stappenplan kan eventueel aan deze laatstgenoemde punten gewerkt worden. Het dagelijkse functioneren wordt met het verkregen inzicht versterkt. Dat kan betrekking hebben op sociale situaties, het omgaan met emoties of het slimmer aanpakken van dagelijkse zaken. En tot slot kan het boek helpen bij het gericht nadenken over levensvragen.

Kortom, Begrijp en Ontdek Jezelf is een tool voor mensen om de mentale weerbaarheid en het functioneren in het dagelijks leven te versterken, over levensvragen na te denken, psychische problemen te voorkomen of zelf aan te pakken. Wanneer dat laatste niet lukt, kan met de methode in het boek gerichter een hulpvraag voor een hulpverlener geformuleerd worden, waardoor het hulpverleningstraject korter en effectiever kan zijn.

Het boek is een aanrader voor mensen die willen nadenken over hun mentale functioneren. Voor mensen die inmiddels in een hulpverleningstraject met een hulpverlener zitten, kan de methode in het boek, zoals het scoren van de stellingen en het eventueel opstellen van verbeterplannen voor het eigen gedrag, in samenspraak met de hulpverlener uitgevoerd worden.

Over de auteur

Ada Duwaer-Peters is in 1979 afgestudeerd aan de VU in Amsterdam in de orthopedagogiek met een aantekening psychodiagnostiek. Op het gebied van de psychodiagnostiek is zij een aantal jaren werkzaam geweest bij het Pedologisch Instituut van de VU in Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen en een School Begeleiding Dienst in Eersel. Na deze jaren is de auteur fulltime moeder geweest van haar 4 kinderen.

De laatste jaren heeft de auteur een eigen praktijk gehad, waarin intelligentie-onderzoek gedaan werd bij kinderen. In deze laatste periode heeft de auteur haar eerste boek geschreven met de titel: De psychische gezondheid van een kind (ISBN 9789402175080).

Begrijp en Ontdek Jezelf

Ondertitel: Een doe-boek om je mentale gesteldheid te versterken
Auteur: Ada Duwaer-Peters
Uitgever: Brave New Books
Uitvoering: Paperback, 181 pagina’s, 155 x 155 x 11 mm
ISBN: 9789464800715
Prijs: € 18,99 | Verkrijgbaar via diverse (online) boekhandels

Geen reactie's

Geef een reactie