Zorgmedewerkers kampen in toenemende mate met psychische klachten

Zorgmedewerkers kampen in toenemende mate met psychische klachten

Zorgmedewerkers kampen in toenemende mate met psychische klachten

Uit onderzoek waarin de gegevens van 385 zorginstellingen zijn meegenomen, blijkt dat er in vier jaar tijd een flinke toename is geweest van het aantal zorgmedewerkers dat zelf psychische hulp krijgt. De stijging bedraagt ruim veertig procent en vooral jongeren onder de 25 blijken hulp te zoeken in verband met een te hoge werkdruk, zo schrijft Trouw.

Voor veel organisaties in de zorg is het moeilijk om een goed werkklimaat te behouden in de huidige tijd van grote personeelstekorten. In het onderzoek van IZZ – het ledencollectief van mensen in de zorg – zijn gegevens van 210.000 medewerkers meegenomen. Sinds 2014 is er elk jaar een stijging te zien in het percentage zorgmedewerkers dat zelf gebruik maakt van de geestelijke gezondheidszorg. In 2014 schakelde 4,7 procent van het zorgpersoneel hulp van de ggz in; in 2018 was dit 6,7 procent. Onder jongeren in de zorg zijn de aantallen nog hoger.

Hoewel de behoefte aan psychische ondersteuning niet bij al het personeel werkgerelateerd zal zijn, is in ieder geval bij een kwart van de gevallen bekend dat het werk wel degelijk de oorzaak is. Veel jonge zorgverleners hebben moeite met de grote verantwoordelijkheden die zij vaak al snel krijgen toegewezen. Anouk ten Arve is programmamanager bij IZZ voor gezond werken in de zorg en legt aan Trouw uit waar het vaak misgaat:

“Jongeren vinden het prima om hard te werken, maar willen wel toetsen of ze het goed doen. Ze willen goede zorg leveren, maar twijfelen of ze het niveau kunnen halen. Omdat er veel overlegstructuren zijn wegbezuinigd, kunnen jongeren houvast en begeleiding missen, waardoor ze vastlopen.”

Om te voorkomen dat de zorgsector voor jongeren onaantrekkelijk wordt om in te werken zullen er maatregelen genomen moeten worden, zodat de mentale gezondheid van het personeel gewaarborgd kan worden. Het IZZ gaat daarom aan de slag met vervolgonderzoek naar de mogelijkheden.

Het volledige artikel van Trouw lees je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie