Zingeving leidt tot betere behandelresultaten vinden ggz-professionals

Zingeving leidt tot betere behandelresultaten vinden ggz-professionals

Persbericht Akwa GGZ, 11 maart 2021

Bijna 600 professionals denken in het Online panel van Akwa GGZ mee over continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête over zingeving in de psychische hulpverlening. Bij ruim 60% van de respondenten is zingeving een onderdeel van de visie van de organisatie en 87% vindt dat aandacht voor zingeving tot betere behandelresultaten leidt.

Input voor ontwikkeling generieke module over zingeving en spiritualiteit

Akwa GGZ is eind 2020 gestart met de ontwikkeling van een generieke module over zingeving en spiritualiteit in de psychische hulpverlening. De inhoud van deze module wordt ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis, en kennis en ervaring van patiënten en professionals. Met de vragenlijst van het panel is de ervaring van professionals met zingeving in de psychische hulpverlening gepeild. Dit is belangrijke input voor het hoofdstuk Organisatie van zorg én voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard zodra deze gereed is.

De organisatie van zingeving: ggz-instellingen versus vrijgevestigden

Volgens de respondenten is bij ruim 50% van de ggz-instellingen zingeving onderdeel van de visie, bij vrijgevestigden is dit 80%.  Van de ggz-instellingen maakt 70% gebruik van de inbreng van een geestelijk verzorger, voor vrijgevestigden is dit 29%. Bij ggz-instellingen is zingeving vaker als een thema bij enkele collega’s ondergebracht, bij vrijgevestigden wordt het vaker door de behandelaar zelf toegepast.

Bekwaam en ondersteuning gewenst

Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat zij voldoende kennis, vaardigheden en tijd hebben om zingevingsvraagstukken of spirituele kwesties met de patiënt te bespreken en de helft vindt dat het ook past binnen de cultuur van de organisatie om aandacht te geven aan zingeving en/of spiritualiteit. Van de respondenten heeft 85% behoefte aan een vorm van ondersteuning om zingeving tijdens de behandeling vorm te geven. Als vormen van ondersteuning worden onder andere een cursus of opleiding, bespreken als onderwerp bij intervisie en bespreken in het MDO genoemd.

 

Onderdeel van het zorgproces

Van de respondenten geeft 65% aan dat zingeving onderdeel is van de behandeling, 45% dat het onderdeel is van de (evaluatie van) behandeldoelen en 43% noemt het als onderdeel van de anamnese/diagnostiek. Van de panelleden gebruikt 37% een meetinstrument om de kwaliteit van leven in kaart te brengen; slechts 16% gebruikt een instrument om zingeving te meten.

Neem ook deel aan het Online panel

Voor verdere verbetering van kwaliteit in de ggz zijn ervaringen en meningen van ggz-professionals van belang. Kwaliteitsstandaarden zijn dynamisch en worden minimaal elke vijf jaar inhoudelijk beoordeeld op actualiteit, werkbaarheid en volledigheid. Dit jaar heeft Akwa GGZ 12 standaarden op de planning staan om te beoordelen op actualiteit. De input van ggz-professionals is daarbij hard nodig. Geef jouw mening over een aantal standaarden door het invullen van deze nieuwste vragenlijst van het Online panel. Lees meer over het Online panel of meld je aan.

 

Geen reactie's

Geef een reactie