Wederom kritiek op uitvraag zorggegevens; NZa reageert

Wederom kritiek op uitvraag zorggegevens; NZa reageert

Wederom kritiek op uitvraag zorggegevens; NZa reageert

Vorige week werd in een tv-uitzending van Argos aandacht besteed aan de sinds 1 juli verplichte aanlevering van zorggegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Ggz-aanbieders dienen aan de hand van vragenlijsten patiëntgegevens (gepseudonimiseerd, maar niet geanonimiseerd) te verstrekken over het type zorg dat zij geleverd hebben. Doel van de NZa is om met deze zorgvraagtypering meer inzicht te krijgen in de benodigde en de geleverde geestelijke gezondheidszorg. Volgens onderzoek van Argos zouden er in de totstandkoming van de goedkeuring voor de data-uitvraag echter grote fouten zijn gemaakt; de NZA reageerde in een persbericht op de geuite kritiek.

“Argos kreeg inzage in de mailwisseling tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daaruit blijkt dat de NZa de AP onvoldoende heeft ingelicht over de privacygevoeligheid van de maatregel. In de mails waarin de Autoriteit Persoonsgegevens om advies werd gevraagd, werden verschillende concepten van de plannen verstuurd. Nergens stond duidelijk vermeld dat het hier ging om een experiment waarbij grootschalige data werden verzameld. Uit de mails blijkt ook dat de privacywaakhond niet goed wist waarvoor advies werd gevraagd”, zo is te lezen in een nieuwsbericht op de website van VPRO.

“De regeling verplicht alle hulpverleners in de Geestelijke gezondheidszorg om data door te sturen van hun patiënten. Hoewel er formeel de mogelijkheid is voor patiënten om een privacyverklaring te tekenen, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Uit een peiling van belangenorganisatie MIND onder haar leden blijkt dat meer dan 70 procent van de patiënten niet op de hoogte is van de nieuwe maatregel. Ook worden psychiaters en psychologen onder druk gezet om de gegevens aan te leveren.”

“Pas na diverse waarschuwingen van buitenaf is de AP een nader onderzoek gestart. Onduidelijk is waarom de AP – die bevestigt in eerdere communicatie aan de NZa dat de NZa ondanks meerdere verzoeken daartoe niet alle juiste informatie heeft verstrekt – uiteindelijk toch met een positief oordeel is gekomen. […] Een groep bezorgde psychiaters probeert nu via een rechtszaak de maatregel ongedaan te maken.”

Reactie NZa

In een persbericht schreef de Nederlandse Zorgautoriteit het volgende over de beschuldigingen:

“De afgelopen dagen berichtten verschillende media over de privacy van de data-uitvraag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de zorgvraagtypering. In deze berichtgeving komt de maatschappelijke opgave waar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor staat en daarmee ook het doel van de data-uitvraag helaas weinig aan bod. De zorgprofessionals in de ggz kunnen de grote vraag naar deze zorg niet meer aan. Er zijn lange wachtlijsten en we zien dat mensen met een complexe zorgvraag het langste wachten. Om dit te veranderen, is inzicht nodig in de sector. Welke zorg wordt er ingezet tijdens een behandeling, wat zijn de kosten die dat met zich meebrengt, kunnen we dit voorspellen? Met deze informatie kan de zorg beter worden verdeeld.

Vanwege een kort geding over de privacy van de data-uitvraag kan de NZa zich niet inhoudelijk in de discussie mengen. Wel voelen wij ons genoodzaakt om te benadrukken dat de zorgvraagtypering in nauwe samenwerking met het zorgveld op zeer zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. We zien dit terug in het aantal zorgaanbieders dat de gegevens al heeft aangeleverd. Deze zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid genomen om het inzicht in de sector te vergroten zodat we met z’n allen de wachttijden kunnen aanpakken. De informatie die binnenkomt bij de NZa is niet te herleiden tot individuele personen. Net als alle medeontwikkelaars van het zorgprestatiemodel hechten ook wij grote waarde aan de privacy van patiënten. Wij vinden het vanzelfsprekend om te voldoen aan de privacywetgeving. Dat is ook de reden dat wij dit hebben laten toetsen door de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Bekijk hier het item van Argos over de uitvraag van zorggegevens:

 

Op zaterdag 9 september zal Argos op NPO Radio 1 verder ingaan op deze kwestie.

Geen reactie's

Geef een reactie