Webinar vierluik over palliatieve zorg (juni & september)

Webinar vierluik over palliatieve zorg (juni & september)

Webinar vierluik over palliatieve zorg (juni & september)

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp biedt organisatie Carend deze periode vier webinars over end-of-life en palliatieve zorg. In Nederland is de kennisgeving en scholing op het gebied van palliatieve zorg en sterven gering, waardoor de zorg die mensen ontvangen vaak onvoldoende is aangepast op de situatie van de patiënt. Carend zet zich in om deze zorg te verbeteren en richt zich in de webinars nu niet alleen tot zorgprofessionals, maar tevens tot naasten, mantelzorgers, werkgevers en anderen geïnteresseerden die met het thema te maken krijgen.

Op dinsdag 15 juni om 20.00 uur zal de eerste webinar plaatsvinden over ‘end-of-life zorg en communicatie bij patiënten met een islamitische achtergrond’. Op 29 juni wordt aandacht besteed aan palliatieve zorg in de oncologie, en op dinsdag 14 en dinsdag 28 september worden respectievelijk de stervensfase en palliatieve sedatie besproken.

Hieronder vind je een uitgebreidere beschrijving per onderwerp, zoals weergegeven op de website van Carend:

15 juni

“Een kwart van onze patiënten heeft een migratieachtergrond, waarvan meer dan de helft een niet-westerse. Soms leidt dat tot misverstanden op communicatief gebied en dat is jammer, zeker in de palliatieve en stervensfase. Veelal berusten die misverstanden op onbegrip. Uiteindelijk hebben we allemaal namelijk hetzelfde doel en dat is: welzijn voor iemands naaste en onze patiënt. Dit kunnen we verbeteren door proberen te begrijpen waar die misverstanden vandaan komen.

Mustafa Bulut, imam en geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch en Elisabeth Tweesteden ziekenhuis zal deze webinar verzorgen. De webinar is geschikt voor zorgprofessionals van alle niveaus, voor geestelijk verzorgers en ook voor andere geïnteresseerden.”

29 juni

“Veelal wordt nog gedacht dat palliatieve zorg pas aan de orde is als een patiënt is uitbehandeld en dus geen chemotherapie meer kan of wil krijgen. Dat is echter een groot misverstand. Ziektegerichte behandeling zoals chemotherapie kan heel goed ook goede palliatieve zorg zijn en omgekeerd leidt palliatieve zorg niet tot sneller overlijden. Integendeel.

We bespreken de waarde van een zgn. twee sporen beleid “hope for the best and prepare for the worst” (Cicely Saunders) en een aantal recente wetenschappelijke studies die aantonen dat vroege integratie van palliatieve zorg bij patiënten met kanker leidt tot 5x minder vermijdbare agressieve zorg in de laatste levensmaand.

Deze webinar is vooral bedoeld voor zorgprofessionals en anderen die al enige basiskennis van palliatieve zorg hebben én veel in aanraking komen met mensen met kanker. De webinar wordt gegeven door Sabine Netters, internist-oncoloog en Nick Dekker, onderzoeker en internist in opleiding.”

14 september

“In dit webinar wordt de pathofysiologie van het stervensproces besproken. Deze is afhankelijk van het onderliggende ziektebeeld en de uiteindelijke final common pathway die bij iedereen tot de dood leidt. Wat is sterven eigenlijk, hoe bespreken we dat met de patiënt en zijn naasten, wat doen we nog wel en wat doen we vooral niet meer?

Dit webinar is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met patiënten die sterven. We draaien er niet om heen dus soms is het confronterend. De webinar wordt verzorgd door Sabine Netters, internist-oncoloog, Etje Verhagen psycholoog en geestelijk verzorger, NIck Dekker, onderzoeker en internist in opleiding en Metta Bunk, verpleegkundig specialist (io) palliatieve zorg.”

28 september

“Palliatieve sedatie wordt best veel toegepast om het sterven dragelijker te maken. Iedere zorgverlener krijgt er mee te maken. Maar ondanks het frequente voorkomen zijn er toch nog veel onduidelijkheden over palliatieve sedatie.

Binnenkort komt de langverwachte nieuwe richtlijn over palliatieve sedatie uit. In deze webinar bespreken Sabine Netters, internist-oncoloog, Nick Dekker, onderzoeker en internist in opleiding, Alien Vos, geriater in opleiding en Rosa Sleddering, arts palliatieve zorg deze nieuwe richtlijn en geven zij verdere achtergrond informatie over palliatieve sedatie. De webinar is geschikt voor zorgprofessionals van alle niveaus, voor geestelijk verzorgers en ook voor alle andere geïnteresseerden, hoewel het wel vrij ‘medisch’ is.”

Zorgprofessionals kunnen deelnemen voor 49 euro per webinar, inclusief accreditatie. Voor overige geïnteresseerden is de prijs 7,50 euro om een webinar te volgen. Aanmelden kan via de website van Carend.

Geen reactie's

Geef een reactie