Verzekeraar bepaalt waarde van BIG registraties

BIG registratie

Verzekeraar bepaalt waarde van BIG registraties

Wettelijke bepalingen over wie er zorg mag verlenen

De overheid bepaalt welke beroepsgroepen aanspraak maken op vergoedingen vanuit de basisverzekering. De overheid bepaalt ook wie als hoofdbehandelaar mag werken als hoofd van een team die zorg verleent vanuit de basisverzekering. De teamleden hoeven zelf vaak aan lagere eisen te voldoen dan de hoofdbehandelaar. Binnen de Geestelijke gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen en Psychiaters gerechtigd als hoofdbehandelaar binnen de zogenaamde Specialistische GGZ.

Verzekeraars bepalen anders

Diverse verzekeraars hebben, om onduidelijke redenen, besloten dat Psychotherapeuten niet volledig mogen worden ingezet als hoofdbehandelaar binnen de Specialistische GGZ. De overheid geeft zorgverzekeraars het mandaat om dit zelf te beoordelen. De zorgverzekeraar treedt hiermee het expertisegebied van zorgverleners en wetgever binnen. Diverse organisaties die werken met experts op het gebied van psychotherapie worden gedwongen om een Klinisch Psycholoog of Psychiater louter om administratieve redenen boven aan de zorgpiramide te plaatsen. Hiermee wordt de zorg noodgedwongen duurder en dreigt specialistentijd (Psychotherapeuten) te worden vervangen door andere, duurdere specialistentijd.

https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=DBC_met_onbevoegde_regie-/hoofdbehandelaar_per_verzekeraar_(N1826)

Geen reactie's

Geef een reactie