Verschuiving in huisartsenzorg: meer aandacht voor patiënt

Verschuiving in huisartsenzorg: meer aandacht voor patiënt

Verschuiving in huisartsenzorg: meer aandacht voor patiënt

Op de website van de Volkskrant is een mooie reportage te lezen over een verschuiving in de invulling van huisartsenzorg. Het project ‘Krachtige Basiszorg’ is dit jaar in twaalf praktijken in achterstandswijken van grote steden van start gegaan, waarbij huisartsen geld krijgen om betere hulpverlening te kunnen bieden. Ze mogen hierbij zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het project, maar intensievere samenwerking met andere hulpverleners in de wijk speelt vaak een grote rol bij de verbetering van de zorg.

Er ontstaat hierdoor meer aandacht voor de onderliggende problematiek bij mensen die gezondheidsklachten ervaren. In Rotterdam gaat huisarts Marieke Out samen met een fysiotherapeut en verpleegkunde wekelijks een uurtje wandelen met patiënten die verschillende aandoeningen hebben. Die wandeling draagt bij aan een gezondere leefstijl en preventie van klachten, waar steeds meer de focus op komt te liggen.

In de reportage legt Marieke uit: “Mensen komen bij ons met een lichamelijke klacht, maar het is aan ons om de vertaling te maken naar wat erachter zit. Want duizelingen zijn vaak het gevolg van spanningen, hoofdpijn komt voort uit stress, een val van de trap kan ook een duw zijn geweest.”

Door betere samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners in de wijk, kunnen problemen efficiënter en meer bij de bron worden aangepakt. Uiteindelijk scheelt dat ook in de zorgkosten. Dergelijke veranderingen op grotere schaal doorvoeren is echter nog niet zo eenvoudig in het huidige zorgsysteem. Maar deelnemers van het project zijn enthousiast over de resultaten, en ook sommige zorgverzekeraars beginnen de voordelen in te zien. Huisartsen roepen al jaren dat ze meer tijd willen voor hun patiënten; wellicht zorgt dit project voor wat versnelling in die ontwikkeling.

Lees of beluister hier de volledige reportage van de Volkskrant.

Geen reactie's

Geef een reactie