Verplichte aanlevering zorggegevens NZa drie maanden uitgesteld

Verplichte aanlevering zorggegevens NZa drie maanden uitgesteld

Verplichte aanlevering zorggegevens NZa drie maanden uitgesteld

Sinds 1 juli 2022 dienen behandelaren in de ggz – in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – voor elke patiënt de zorgvraagtypering te registreren en de uitkomst te vermelden op de factuur. De daadwerkelijke aanlevering van gegevens aan de NZa zou per 1 oktober van start gaan, maar dit is nu drie maanden uitgesteld naar 1 januari 2023. Op de verwerking van patiëntgegevens door de NZa was de afgelopen tijd veel kritiek; het wordt door meerdere partijen gezien als een schending van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft nu aan langer de tijd te willen om de kwestie goed te bestuderen en de onderbouwing van de NZa te beoordelen.

“De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. De NZa gaat zorgvuldig om met medische persoonsgegevens en in het kader van die zorgvuldigheid, willen we daar ruimte voor geven”, aldus het nieuwsbericht op de website van de NZa.

“De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren. Een belangrijke bevoegdheid van de NZa is die van het opvragen van informatie die van belang is voor de uitvoering van die wettelijke taken”, vervolgt het bericht. “De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren. Veel zorgaanbieders hebben al een account aangevraagd voor de aanlevering van de gegevens. De komende weken worden deze accounts geactiveerd. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari de gegevens aanleveren aan de NZa.”

Psychiater en juriste Cobie Groenendijk liet eerder aan Trouw weten dat ze het niet eens is met de plannen en zich zorgen maakt over de vertrouwensband tussen patiënt en behandelaar, ook als gegevens versleuteld of gepseudonimiseerd verwerkt worden. Groenendijk: “Dit brengt behandelaren in problemen, omdat het niet strookt met het medisch beroepsgeheim: wat een patiënt met zijn behandelaar deelt, mag nooit naar buiten gebracht worden. Dat is cruciaal voor de vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar. Ik begrijp het als patiënten zich bedrogen voelen als ze hiervan horen.” Ze adviseert haar patiënten om schriftelijk bezwaar te maken tegen het doorgeven van hun gegevens.

Ook werden er eerder dit jaar Kamervragen gesteld over het verzamelen van ggz-gegevens door de NZa. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf vorige maand aan dat de antwoorden hierop nog even op zich laten wachten en dat hij deze zo spoedig mogelijk zal delen.

Geen reactie's

Geef een reactie