Veerkracht van werknemers ondersteunen met ‘persuasieve eCoach’

Veerkracht van werknemers ondersteunen met ‘persuasieve eCoach’

Veerkracht van werknemers ondersteunen met ‘persuasieve eCoach’

Persbericht Universiteit Twente

Veel mensen ervaren stress en burn-outklachten. Ondanks de toegenomen aandacht voor stress en burn-out lijkt het aantal werknemers dat negatieve gevolgen hiervan ondervindt te stijgen. Aniek Lentferink, promovenda aan de Universiteit Twente (BMS) en docent-onderzoeker van het lectoraat Personalised Digital Health van de Hanzehogeschool Groningen, promoveerde afgelopen jaar op haar onderzoek naar het combineren van zelfmeettechnologie en eCoaching om werknemers te ondersteunen in het vergroten van hun veerkracht.

Vaak wordt pas ingegrepen wanneer werknemers al zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, terwijl vrijwel alle betrokkenen aangeven dat de signalen die wijzen op een beginnende burn-out al veel langer aanwezig zijn. Lentferink: “Door werknemers te trainen om vroegtijdig op signalen van stress te reageren, en het vermogen tot veerkracht te verhogen, kan het leed dat gepaard gaat met uitval door burn-out verminderd worden. Zelfmeettechnologie en eCoaching biedt een veelbelovende aanpak om op een schaalbare manier werknemers te ondersteunen in het trainen van veerkracht.” Dit proefschrift onderzoekt op welke manier de elementen ‘zelfmeten’ en ‘persuasieve eCoaching’ ontworpen moeten worden in eHealth technologieën om de werknemers optimaal te ondersteunen in het vergroten van hun veerkracht.

Begeleiding door persuasieve eCoach

In de huidige eHealth-technologieën is de combinatie van zelfmeten en persuasieve eCoaching (een daadkrachtige overtuigende manier van coaching) nog niet optimaal ontworpen. De verzamelde data via zelfmeten wordt vaak samengevat door eHealth technologie in grafieken en tabellen. Werknemers moeten zelfstandig reflecteren op data om te kunnen inzien welke factoren een rol spelen bij stress en veerkracht. Ze moeten zelf besluiten wat ze moeten doen om de situatie te verbeteren.

Een persuasieve eCoach kan de werknemer begeleiden tijdens het reflectieproces om daadwerkelijk tot inzichten te komen en te bepalen welke strategieën ingezet kunnen worden om effectief om te gaan met stress en de veerkracht te vergroten. De persuasieve eCoach begeleidt de werknemers tijdens het gehele proces digitaal en stelt werknemers bijvoorbeeld verdiepende vragen om vroege signalen van stress te leren herkennen, zoals een verhoogde ademhaling, terugkerende gedachten of bepaald gedrag. Stress kan daardoor eerder worden opgemerkt in toekomstige situaties en de werknemer kan snel actie ondernemen om de stressor aan te pakken. Ook zet de persuasieve eCoach allerlei persuasieve tools in, zoals reminders en personalisatie, om de werknemer te stimuleren in het vergroten van hun veerkracht.

Voorkomen van gezondheidsproblemen

Met dit proefschrift wordt waardevolle kennis opgedaan die kan worden ingezet om de mentale en fysieke gezondheid van werknemers te versterken, zo kunnen eventuele problemen die leiden tot verzuim of vroegtijdige uitval worden voorkomen. Dit proefschrift sluit naadloos aan bij een belangrijke ambitie van de UT (TechMed Centrum) om persoonlijke digitale coaching op basis van zelf-monitoring in te zetten voor preventieve gezondheidszorg (Health@BMS onderzoeksprogramma, Persuasive Technology lab, BMS) en van de Hanzehogeschool, namelijk het bijdragen aan een brede maatschappelijke trend die gericht is op het stimuleren van meer zelfmanagement als het gaat om gezondheid en welzijn en het voorkomen van langdurige (mentale) gezondheidsproblemen. Op die manier kunnen de kosten van ons zorgstelsel onder controle gehouden worden en de kwaliteit ervan worden gewaarborgd.

Bekijk hier het volledige proefschrift van Aniek Lentferink.

Geen reactie's

Geef een reactie