Uitgelicht: de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) – GGZ

Uitgelicht: de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) – GGZ

Uitgelicht: de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) – GGZ

Wie last heeft van mentale klachten gaat hiermee meestal eerst langs de huisarts. In veel gevallen kom je dan bij een praktijkondersteuner – de POH-GGZ – terecht, die jouw klachten in kaart brengt. Maar wat doet deze praktijkondersteuner nou eigenlijk precies; wat houdt de functie in en wat kan hij of zij voor jou betekenen? Lees hieronder meer over het werk van de POH-GGZ.

De afkorting POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Deze functie is in 2007 in het leven geroepen om gehoor te kunnen geven aan de toenemende vraag naar hulp bij psychische, psychosociale en psychosomatische klachten in de huisartsenpraktijk. Zo’n praktijkondersteuner is dan ook werkzaam binnen de praktijk van een huisarts, en de kosten voor de zorg die door de POH-GGZ worden geleverd vallen onder de huisartsenzorg. Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering en gaan niet van het eigen risico af.

Wat doet de POH-GGZ?

De praktijkondersteuner zou je kunnen zien als een extra schakel tussen de huisarts en ggz-instellingen. Heb je psychische klachten en zit je niet lekker in je vel, dan kun je je verhaal kwijt bij de POH-GGZ. Deze probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van jouw problemen en maakt vervolgens een inschatting van het soort hulp dat je nodig hebt. Afhankelijk van de klachten, kan de praktijkondersteuner zelf met jou aan de slag gaan en een kort behandeltraject starten met enkele vervolggesprekken, of bijvoorbeeld doorverwijzen naar de generalistische basis ggz of specialistische ggz. Bij doorverwijzing zal verdere behandeling plaatsvinden bij een ggz-instelling.

De werkzaamheden van een POH-GGZ bestaan dus onder andere uit intakegesprekken en consulten – live of telefonisch – en soms worden er ook visites gedaan. Niet alleen jijzelf, maar ook familie en naasten kunnen indien nodig hulp krijgen van de praktijkondersteuner. Daarnaast is het belangrijk dat er vanuit de POH-GGZ goede communicatie plaatsvindt met onder andere de huisartsen en psychologen of ggz-instellingen over de aard en aanpak van klachten.

Achtergrond van de POH-GGZ

De functie van praktijkondersteuner kan vanuit verschillende soorten vooropleidingen worden vervuld. Het kan een psycholoog zijn, maar ook een sociaal pedagogisch hulpverlener, verpleegkundig specialist, orthopedagoog of maatschappelijk werker bijvoorbeeld, met de nodige aanvullende scholing en/of werkervaring. Er zijn specifieke (post-hbo of postacademische) opleidingen, cursussen en modules te volgen als voorbereiding om de functie van POH-GGZ goed uit te kunnen voeren.

Waar de praktijkondersteuner zoal bij kan helpen

Nog even op een rijtje in wat voor een soort gevallen de POH-GGZ om de hoek komt kijken. Een praktijkondersteuner kan bijvoorbeeld hulp bieden bij:

  • Het herkennen en in kaart brengen van psychische problemen
  • Het inschatten van de juiste zorg voor de cliënt en eventuele naasten
  • Begeleiding van cliënten, bijvoorbeeld bij zelfhulp of –management
  • Het opstellen en uitvoeren van een (kortdurende) behandeling
  • Het informeren van de cliënt over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
  • Het informeren en adviseren over mogelijke vervolgstappen
  • Het bieden van terugvalpreventie en nazorg na behandeling in de ggz

Meer weten over de POH-GGZ? Kijk dan ook eens op de website van Jellinek en van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

2 Reactie's

Geef een reactie