Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) krijgt nieuwe directeur

Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) krijgt nieuwe directeur

Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) krijgt nieuwe directeur

Persbericht TOPGGz

Dineke Moerman is benoemd als directeur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). Zij start in die rol per 1 februari 2024 en volgt daarmee Ellen Mogendorff op, die sinds 2007 leiding heeft gegeven aan het ontwikkelen van het initiatief en per mei 2024 met vervroegd pensioen gaat.

“De ggz is een sector waar mijn hart ligt. Ik herken me sterk in de ambities en visie van TOPGGz. Ik heb daarom de kans om directeur te worden van deze mooie organisatie met beide handen aangegrepen en hoop de schoenen van Ellen Mogendorff waardig te kunnen vullen.”

Loopbaan en ervaring

Dineke is een ervaren directeur met veel kennis van en ervaring met de zorg in het algemeen en de ggz in het bijzonder. De afgelopen jaren vervulde zij verschillende directie-, advies- en toezichtfuncties.

In haar huidige rol als directeur van het College Perinatale Zorg (CPZ) is Dineke gepokt en gemazeld in het turbulente en politieke veld van de geboortezorg. Zij heeft het CPZ gereorganiseerd en geherpositioneerd tot een netwerkorganisatie op landelijk niveau, waarin branche- en beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en Zorgverzekeraars Nederland samenwerken.

Vóór haar rol bij het CPZ was Dineke manager Financiering & Arbeidszaken, lid van het MT en waarnemend directeur bij GGZ Nederland, nu de Nederlandse ggz. Vanuit die rol heeft zij de ontwikkeling van TOPGGz van zeer dichtbij meegemaakt en de stichting leren kennen als een professionele organisatie met belangrijke ambities.

Werken in netwerken

De affiniteit en ervaring van Dineke met het werken in netwerken, het complexe landelijke speelveld van de gezondheidszorg en de dynamiek die daarbij hoort, sluiten optimaal aan bij de strategische koers van TOPGGz voor de korte en langere termijn.

Prof. dr. Werner Brouwer, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Health Policy & Management en voorzitter van het bestuur van TOPGGz: “We zijn buitengewoon verheugd dat we in Dineke Moerman een uitstekende nieuwe directeur hebben gevonden. Met haar achtergrond, kennis en ervaring is ze de ideale persoon om TOPGGz in de komende periode en fase te leiden, nadat de stichting de afgelopen zestien jaar zo goed is opgebouwd en geleid door Ellen Mogendorff. We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de samenwerking met Dineke, zijn dankbaar dat zij deze rol wil vervullen en wensen haar veel succes en plezier als directeur van TOPGGz.”

Over TOPGGz

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. En zo patiënten een nieuw perspectief op herstel te bieden. De stichting bestaat zestien jaar en er zijn 57 TOPGGz-afdelingen.

Geen reactie's

Geef een reactie