Samenwerking politie en ggz vernieuwd, convenant aangepast

Samenwerking politie en ggz vernieuwd, convenant aangepast

Samenwerking politie en ggz vernieuwd, convenant aangepast

Bron: de Nederlandse ggz

In 2012 hebben de politie en GGZ Nederland (nu: de Nederlandse ggz) samen een convenant opgesteld over de samenwerking bij personen met verward of onbegrepen gedrag. Het doel van dit convenant was eenduidigheid realiseren in de manier waarop mensen met psychische en verslavingsproblemen worden opgevangen en in hoe op een effectieve manier hulp kan worden geboden. Ruim tien jaar later, in 2023, hebben de politie en de Nederlandse ggz geconstateerd dat dit convenant niet meer actueel is en zijn er aanpassingen doorgevoerd. Vele ontwikkelingen en nieuw gemaakte afspraken op landelijk niveau zijn vertaald naar regionaal en lokaal niveau. Het huidige, aangepaste convenant biedt een overzicht van de nieuwe afspraken en verwijzingen naar actuele wet- en regelgeving.

“Alle meldingen over onbegrepen gedrag worden door de politie geregistreerd, de zogenoemde E33-melding. Vanuit de samenleving is er steeds meer aandacht voor de hoeveelheid en inhoud van deze meldingen. Het roept vaak vragen op en wordt in verband gebracht met de wachtlijsten binnen de ggz. Maar een melding is niet altijd ggz-gerelateerd en daarbij is er vaak onduidelijkheid rondom het begrip ‘onbegrepen of verward gedrag’. Er wordt meestal onterecht gedacht dat mensen met verward gedrag een gevaar zijn voor de samenleving”, aldus de Nederlandse ggz.

“Waarom iemand dergelijk gedrag vertoont, kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking, dementie of zaken die een medische oorzaak hebben. Maar ook door financiële problemen zien we mensen in de problemen komen. Deze groep mensen heeft vaak geen behoefte aan behandeling in de ggz, maar juist aan ondersteuning bij inkomen, wonen, sociale contacten. Mede door de regionale afspraken komen mensen zo eerder op de juiste plek voor de juiste zorg.”

Betere samenwerking

De vernieuwde afspraken in het convenant hebben betrekking op vijf hoofdthema’s:

1. Samenwerking in crisissituaties
2. Samenwerking in niet-acute crisissituaties (zoals inschakelen wijkteams)
3. Samenwerking op overstijgende onderwerpen (informatie-uitwisseling tussen ggz, politie, zorg- en veiligheidshuizen en gemeenten; inzet politie bij geweldsincidenten in behandelsituatie ggz en beschermd wonen; aangifte beleid; afspraken over vermissing cliënten, onttrekking aan verplichte behandeling; opleiding en kennisuitwisseling omtrent onbegrepen gedrag)
4. Nieuwe Wet Ambulancezorg
5. Nieuwe Wet Verplichte ggz (Wvggz)

Bekijk hier het aangepaste convenant met de vernieuwde afspraken omtrent samenwerking tussen politie en ggz.

1 Reactie
 • Liselot de zeeuw
  Geplaatst op 20:36h, 09 januari Beantwoorden

  Ik ben destijds bezig geweest om iemand van de ggz diensten mee te laten draaien bij de politie .
  Heb dit zelf gedaan bij wijze van proef en merkte
  Al snel dat veel
  Meldingen snel onder controle waren doordat je vanuit de ggz achtergrond veelal een persoon met verward of onbegrepen gedrag op een andere manier benadert waardoor groot ingrijpen niet nodig hoeft te zijn.
  Politie was hier destijds erg blij mee maar dan kom je bij het financiële plaatje en de praktische invulling en daar stagneert het wat echt heel jammer was .
  Goed dat politie deze problematiek serieus neemt en er altijd meegedacht word.
  Mijn ervaring met politie in deze is prettig en zeer betrokken .

Geef een reactie